Békés Megyei Polgári Összefogásért Egyesület

A civil szervezet célja a polgári gondolkodású békés megyei személyek érdekeinek védelme, társadalmi megbecsülésük, szociális helyzetük elemzése, képviseli a közvéleményt az állami és önkormányzati szervek előtt.

 

Szorgalmazza polgári nyugdíjas állampolgárok összefogását, a civil egyesületek, klubok, körök és egyéb szervezetek alapítását és működését. Szervezi, támogatja, bemutatkozási lehetőséget biztosít a civil egyesületek öntevékeny sport és művészeti csoportjainak, anyagi lehetőségeinek függvényében szervez kistérségi, regionális és országos találkozókat, sport találkozókat, művészeti, kulturális és szabadidős rendezvényeket tagjai, tagok családtagjai részére.

 

Szervezi és támogatja a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan időszaki vagy egyszeri kiadványok megjelenítését.

 

Támogatja a magyar és nemzetiségi polgári szervezetek közötti együttműködést, a sokszínű magyar és nemzetiségi hagyományokat, határon túli szervezetek és anyaországaik közötti kapcsolatok ápolását.

 

A konzorciumi tag rendezvényei az alábbi linken tekinthető meg:

Rendezvények