Adatkezelési tájékoztató

 

Az Adatkezelő fontosnak tartja, hogy a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezelje, megtesz mindent ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme érdekében, tiszteletben tartja az ügyfelei információs önrendelkezési jogát. Biztosítja az ügyfeleket és partnereket arról, hogy megtesz minden olyan biztonsági technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata  a TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú „Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” című projekt vonatkozásában megtartott rendezvényein kép és hangfelvételt készít az ez előzőekben említett pályázat megvalósítása céljából, amely kép-, hang-, vagy kép- és hangrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.

Az adatkezelés jogalapja:

  • a TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú „Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” című projekt megvalósítása
  • a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet

Amennyiben Ön a megfigyelt területre e tájékoztatás ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a kép-, hang, vagy  kép és hangfelvétel készítéshez, illetve a projekt kapcsán létrehozott felületeken történő közzétételéhez.

Az Ön jogait és jogérvényesítésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, illetve az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE tartalmazza. Bővebb tájékoztatást Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzatának adatvédelmi tisztviselőjétől kérhet.