Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület

Szervezetünk hosszú ideig tevékenykedett Csorvás város kulturális életének magasabb szintre emeléséért, valamint az ifjúsági munka előmozdításáért. Lelkes csapatunk 2012-ben döntött úgy, hogy egyesületet hoz létre, az addig informálisan működő csoportunk szervezeti támogatása érdekében. 2016-ban egész Békés megyére terjesztettük ki szervezetünk működését. Az alapítványunk tevékenységének nagy része ma a békéscsabai Andrássy Úti Társaskör fenntartására, ottani programok szervezésére irányul.

Célkitűzéseink az alábbiak:

– A kultúra békés megyei, magyar, valamint a helyi nemzetiségi hagyományokra építve a XXI. század kihívásainak eleget téve a kulturális és a közélet kiszélesítése Békés megyében.

– A békés megyei fiatalok számára kulturált szórakozás, szabadidős és sportprogramok szervezése, biztosítása, illetve oktatási tevékenység.

– A hátrányos helyzetű fiatalok életesélyeinek javítása, segítése, pályázatok ügyében felvilágosítás, segítségnyújtás.

– Egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelés és egészségügyi tevékenység.

Ezeket az alábbi tevékenységek megvalósításával kívánjuk elérni:

– Fiatalok részére bemutatkozási lehetőség biztosítása a kultúra és a közélet minden területén.

– Kulturális rendezvények, előadói estek, koncertek, színházi darabok, kiállítások és egyéb kulturális események szervezése, előadása, nem kizárólag, de elsősorban fiatalok bevonásával.

– Békés megyei és magyar hagyományok ápolása, tiszteletben tartva és támogatva a városban élő nemzetiségek hagyományait és kultúráját.

– Kortársoktatás, felvilágosítás az iskolákban, közoktatási intézményekben és egyéb helyszíneken.

– Fiatalok részére továbbtanulási tanácsadás, ösztöndíjaknál, pályázatoknál felvilágosítás.

– A szolidaritás és a tolerancia érzésének erősítése a fiatalokban.

– A Békés megyéből származó fiatal szakemberekkel, sportolókkal, főiskolákon, egyetemeken tanulókkal a kapcsolattartása, bekapcsolásuk a közéletbe, segíteni őket.

– Békés megye ifjúságának mozgósítása a virágos, tiszta megyéért, környezetünk fejlesztéséért.

– Fiatalok közösségi, civil kezdeményezéseinek felkarolása, támogatása, befogadása.

– Közösségi terek, inkubátorházak működésének támogatása, illetve működtetése.

– Tréningek képzések és workshopok szervezése lebonyolítás a megyében élők fejlesztése érdekében.

Az évek során számtalan kisebb rendezvényt szerveztünk a fiatalok örömére. Szervezetünk központja jelenleg az Andrássy Úti Társaskör Békéscsabán, ahol több alkalommal is szerveztünk rendezvényeket, amiken a városban tanuló, a megye különböző területein élő fiatal megfordult.

Tevékenységünk központja azért lett ez az épület, mert Békéscsabán tanul a békés megyei fiatalok harmada, így sokkal könnyebben el tudjuk érni őket.