Csabai Társaskör

 

A 2017-ben alakult Csabai Társaskör Egyesület célja elsősorban a közösségi ügyek és közművelődési tevékenységek ellátásának támogatása. Az egyesület tevékenységei közé tartozik: a helyi értékek feltárása, támogatása, önszerveződő közösségeinek segítése; az egyének és csoportok tudásának, ismereteinek bővítése, kompetenciáik fejlesztését célzó programok biztosítása; az értékőrző, értékteremtő, értékközvetítő kultúra támogatása és művészetbefogadást segítő tevékenységek szervezése, katalizálása; az egyének szabadidejének hasznos eltöltését, a kikapcsolódást, szórakozást és rekreációt szolgáló tevékenységek szervezése, támogatása; az alulról építkező, közösségi kezdeményezések segítése, támogatása, öntevékeny folyamatok fenntarthatóságának biztosítása; a hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, társadalmi integrációjukat segítő programok támogatása.