Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

 

A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény 1992. augusztus 01. napjától működik az Egyesített Bölcsődék Intézményének jogutódaként.

Kezdetekben az önkormányzati bölcsődék és a Pszichológiai Tanácsadó szervezeti egysége tartozott az intézményhez. Szervezeti és funkcionális változás következett be az Intézmény életében: 2006. február 01-től a fenntartó döntése alapján a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi Szolgálat újból intézményünkhöz integrálódott. Folyamatosan bővült az egészségügyi tevékenységek köre, vérvételi helyek működtetésével, iskolafogászati ellátással, a fogászati ügyelet működtetésével, két fogszabályzási feladatellátással, háziorvosi feladatok helyettesítési feladatainak ellátásával.

Nagy változás volt az intézmény életében, hogy 2015. évtől az Államháztartási törvény módosítása nyomán a Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény – tekintettel a 100 fő feletti statisztikai létszámára – önállóan gazdálkodó jogkörrel rendelkező költségvetési szervezetként tevékenykedhetett tovább.

Gazdasági Csoportunk bővülő volumenben látja el önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatait. Jelenleg az önkormányzati működtetésű óvodák, a Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, és a Békéscsabai Életfa Idősek Otthona gazdasági, könyvelési feladatait látja el intézményünk.

Az Intézmény feladatköre a fenntartó döntései által az elmúlt években főként egészségügyi feladatokkal tovább bővült.