Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület

 

Az egyesület neve, székhelye

 

Az egyesület elnevezése:        Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület

Az egyesület rövidített neve: Lencsésiért Egyesület

Az egyesület székhelye:         5600 Békéscsaba, Lencsési út 13.

Működési területe:                 Magyar Köztársaság

Jogállása:                                A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény alapján létrehozott és működő önálló jogi személy, éves költségvetéssel, nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

 

Az egyesület célja

 

A Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület olyan önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező szervezet, amely azzal a céllal alakult meg, hogy a Békéscsaba, József Attila lakótelep és környéke kulturáltabb, élhetőbb legyen. Fontos célja a környezet megóvása, közterület gondozása, parkok játszóterek karbantartásának, felújításának segítése, a lakótelepen és környéken élők szabadidejének kulturált eltöltésének, sportolási lehetőségének elősegítése, valamint a biztonságosabb kulturált közlekedés előmozdítása, a bűnmegelőzés, baleset-megelőzés segítése. Közreműködik a család-, a gyermek- és ifjúságvédelem mindazon törekvéseiben, amelyeknek célja a gyermek egészségének megőrzésével, nevelésével és oktatásával, szabadidejének hasznos eltöltésével összefügg. E célok érdekben rendezvényeket, oktatásokat szervez, kiadványokat ad ki, valamint együttműködik a akótelepen lévő intézményekkel, civil szervezetekkel, azokkal közös programokat szervez.

 

Egyesületünk tevékenysége és eddig elért eredményei

 

A Lencsésiért Egyesület tevékenységei közé tartozik a lakótelepen élő családok, gyermekek és fiatalok szabadidejük kulturált eltöltésének segítése, fejlesztése. Az egyesület kiemelt célja a környezet megóvása, a közterületek gondozása, parkok, játszóterek karbantartása, folyamatos megújítása. A lakótelepen és környékén élők szabadidejének kulturált eltöltése, a sportolási lehetőségek elősegítése. A kulturált és biztonságos közlekedés előmozdítása, a balesetek megelőzése, valamint a bűnmegelőzés. Az egyesület közreműködik a családok, a gyermek- és ifjúságvédelem mindazon törekvéseiben, amelyeknek célja a gyermekek egészségének megőrzése, a nevelés- oktatás eszközeivel, a szabadidő hasznos eltöltése a nem formális tanulás módszerével. Az egyesület tagjai együttműködnek a lakótelepen működő nevelési-, oktatási- kulturális-, egészségügyi- és szociális intézményekkel. Az egyesület tagjai a megalakulást megelőző időszakban is számos közösségépítő rendezvényt szerveztek. A közösségi együttműködést, alapértéknek tekintjük, ahol a generációk segítik egymást. Célunk, hogy a Lencsési lakótelepen élők érezzék, hogy valódi közösségben élnek.