Partner neve: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
A partner gazdálkodási/jogi formája: 321 – Helyi önkormányzat
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 113.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege (Ft) 113.000.000 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

 
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);

c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;

d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;

e) mediációs és antidiszkriminációs programok.

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:

b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében;

D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:

b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok.

E) Törekvés az egészség fejlesztésére:

a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);

b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz.

F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása:

a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);

b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;

G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok:

a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;

Továbbá:

nyilvánosság biztosítása

projektmenedzsment biztosítása

beszerzés lefolytatása

Partner szerepe a tervezésben: Felelős a projekt előkészítéséért. Pályázat benyújtásáért, projektfejlesztés végrehajtásáért.
Partner szerepe a végrehajtásban: Mint támogatást igénylő felelős a végrehajtásban.
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Mint támogatást igénylő felelős a fenntartásban.