Partner neve: Körösök Völgye Natúrpark Egyesület
A partner gazdálkodási/jogi formája: 529- Egyéb egyesület
A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 70.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege (Ft) 70.000.000 Ft
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?

 

A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából

a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is)

b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;

C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:

a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok);

c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben a termesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnek értékesítésre.

Partner szerepe a tervezésben: Részt vett a projekt előkészítésében, pályázat benyújtásában. Felelős a projektfejlesztés végrehajtásáért.
Partner szerepe a végrehajtásban: Mint konzorciumi tag felelős a végrehajtásban.
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Mint konzorciumi tag nem felelős a fenntartásban.

 

A Szervezet célja és tevékenységei

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a földrajzilag is jól lehatárolható Körösök Völgye térség ökoturisztikai fejlesztésének, a környezet- és természetvédelmi programok koordinált megvalósításának érdekében jött létre 2002-ben. Jelenleg 11 önkormányzat (Békéscsaba, Békés, Gyula, Doboz, Mezőberény, Körösladány, Köröstarcsa, Bélmegyer, Tarhos, Sarkad és Kunszentmárton) és civil szervezetek alkotják az Egyesület tagságát.

Az egyesület céljai

  • értékvédelem, az egységes kulturtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése,
  • természetvédelem, az élőhelyek, fajok védelme, a táj gondozása, ápolása,
  • környezetvédelem, a környezeti káros hatások minimalizálása,
  • vidékfejlesztés, a társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása, a helyi kezdeményezések bevonásával,
  • településfejlesztés, a falvak megújítása,
  • turizmus, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése,
  • környezeti nevelés, a természetről, a kultúráról szóló ismeretek, tudás közvetítése,
  • kooperáció ösztönzése, a társadalmi és gazdasági szereplők közötti együttműködés támogatása a fentebb írt célok megvalósítása érdekében.

Az Egyesület missziója a térség fenntartható gazdaságfejlesztése.

A  Körösök Völgye Natúrpark Egyesület delegált céljai:
– Értékvédelem, az egységes kulturtáj megőrzése, a kulturális értékek megmentése,
– természetvédelem, az élőhelyek, fajok védelme, a táj gondozása, ápolása,
– környezetvédelem, a környezeti káros hatások minimalizálása,
– vidékfejlesztés, a társadalmi-gazdasági fejlesztés támogatása, a helyi kezdeményezések bevonásával,
– településfejlesztés, a falvak megújítása,
– turizmus, a környezettudatos turizmus támogatása, a pihenést, üdülést szolgáló turisztikai infrastruktúra fejlesztése,
– környezeti nevelés, a természetről, a kultúráról szóló ismeretek, tudás közvetítése,
– kooperáció ösztönzése, a társadalmi és gazdasági szereplők közötti együttműködés támogatása a fentebb írt célok megvalósítása érdekében,
– gyermek- és ifjúsági közösségek környezeti szemléletformálása.