Tudományos és Ismeretterjesztő Társulat, Körösök Vidéke Egyesület

 

Tevékenységét Békés megyében fejti ki, de a rendezvényekre (pl. TELC nyelvvizsgák, rendezvények, előadások) az ország más területeiről is érkeznek résztvevők. A legfontosabb célkitűzése a tudományos ismeretek terjesztésére és a hasznosítható tudás átadására irányul.  Az egyesület közhasznú tevékenysége során részt vállal többek között a gyermek- és ifjúságvédelemben, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében, a tudományos tevékenységben, kutatásban, felnőttképzési kutatásban, a nevelésben és oktatásban, a képességfejlesztésben, kulturális tevékenységben, a tehetségnevelésben új tehetségfeltáró formák kutatásában, a magyar nyelvi kultúra ápolásában, az értelmiség önművelődésének elősegítésében. Fordítás/tolmácsolási tevékenységgel több évtizede szolgálja a megye lakosságát.

Évente megszervezésre kerülő főbb programjaink:

– Felnőttképzési programok (angol és német nyelvtanfolyamok)

– Tehetséggondozás: általános iskolások részére 5 fordulós levelezős tantárgyi versenyek megtartása, megyei döntő megrendezése (matematika és történelem), országos tantárgyi versenyek meghirdetése, megyei döntők lebonyolítása (általános iskolások részére kémia, biológia, földrajz és matematika tantárgyakból); TELC angol megyei verseny megrendezése (7-8 osztályos általános iskolai tanuló részére), városi angol verseny szervezése (5-8. osztályos általános iskolai tanulók részére). Megyei Angol verseny szervezése középiskolások részére.

– Kutatók Éjszakája programok szervezése

– Magyar Nyelv Hete megrendezése

– Magyar Tudomány Ünnepének lebonyolítása

– Szabadegyetemi sorozatok (földrajzi, történelmi, pszichológiai/egészségvédelmi) lebonyolítása

– Nyelvvizsgára felkészítő tréningek lebonyolítása

– Nyelvvizsgáztatás

– Hagyományos nyelvtanfolyamok