ORIENS 2000 Alapítvány

 

Az ORIENS 2000 Alapítvány 1992-ben alakult.

A szervezet kiemelt céljai:

– helyi társadalom jelenségeinek feltárása, civil kezdeményezések támogatása, közösségfejlesztés,

valamint

– az európai népek rendszeres találkozóinak, véleménycseréjének megteremtése.

 

Céljai között szerepel még a kulcskompetenciák fejlesztésének támogatása, a kulturális értékek bemutatásának elősegítése, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, helyi amatőr művészeti csoportok, szerveződések munkájának segítése.

 

A lokális közösségek, a helyi társadalom, a helyi cselekvések megerősítésében vállal szerepet az Alapítvány. A művészeti csoportok, hagyományápoló közösségek eligazodási pontot nyújtanak a településen élőknek, s mintegy szociális hálót biztosítanak a közösség tagjai számára. Az Alapítvány programjai, képzései, a közhasznú ismeretek biztosítása, vagy az egész életen át tartó tanulás jegyében a kulcskompetenciák fejlesztésére irányuló programok hozzájárulnak a település fejlesztéséhez a tudás alapú társadalom szemléletében.

Három évvel ezelőtt életre hívtuk a helyi termékek vásárát, mely évente egy alkalommal kerül megrendezésre, és azon felül, hogy a termelők árusíthatják termékeiket, tapasztalatcserére, közös gondolkodásra, tanácsadáson való részvételre is van lehetőségük.

Évek óta részt vesz az Alapítvány a helyi amatőr közösségek életében is, elsősorban a Csabai Színistúdió támogatásában vállalunk lehetőségeinkhez képest anyagi terheket. Évek óta támogatjuk, elsősorban önkéntesek szerevezésével a ZENIT nemzetközi fúvósfesztivált, valamint a SCHERZO, a zenés amatőr színjátszófesztivál megszervezését.

2014-ben sikeresen szerveztük meg az Itthon vagy! – Magyarország szeretlek országos turisztikai programsorozat békéscsabai programjainak nagy részét a Csabagyöngye Kulturális Központ programjaihoz kapcsolódóan, ahol a helyi termékek további népszerűsítését tudtuk megvalósítani, illetve kompetenciafejlesztő játszóházat is szerveztünk, melyből ezen kívül a nyár során szintén meg tudtunk valósítani egyet.

2015-ben az Alapítvány sikeresen pályázott nagyobb összeget egy DAOP pályázat keretében Békéscsabán megvalósuló ifjúsági és gyermek programokra, melyek elsősorban a helyi értékek és a környezettudatosság jegyében zajlottak.

Közösségfejlesztő és kulturális innovációkkal, módszerekkel igyekszünk jelen társadalmi kihívásaira választ keresni és választ adni.

 

Az Alapítvány elnöke Szegedi Balázs, aki a 3 választókerület parlamenti titkára.

2014-ben az Alapítvány regisztrált önkéntes fogadó szervezet lett, 2015-től pedig egy éven keresztül lehetőségünk volt 1 fő foglalkoztatására, ami 2016. évben 2 fő kollégára nőtt. Jelenleg alapítványunk 2 fő foglalkoztatását tudja biztosítani kulturális közfoglalkoztatás keretében.

Az alapítvány szakmai munkájának megvalósításában nagyban támaszkodik az önkénteseinek munkájára.

A szakmai feladatokat felsőfokú szakirányú szakképzettséggel, gyakorlattal rendelkező önkéntes koordinálja, felügyeli, ill. végzi. Humánerőforrás tekintetében közművelődési és ifjúsági szakemberek, illetve középfokú végzettségű szervezési ügyintézők bevonásával végezzük szakfeladatainkat.

Nem lehet élesen elkülöníteni a kollégák szakterületeinek határait, önkénteseink és munkatársaink rendezvények szervezői, kulturális események, sorozatok rendezői, továbbá előadói tudásmegosztó, ismeretterjesztő alkalmainknak és/vagy készségfejlesztő foglalkozásaink vezetői.

Alapítványunk irodával és alap infrastuktúrával rendelkezik. A szakmai és az irodai tevékenységünket szkenner, nyomtató, iratlefűzőt, flip-chart tábla, projektor segíti.

Az Alapítvány kiemelt szakmai partnerei a helyi közművelődés intézményeiből és szervezeteiből kerülnek ki.

 

A tudásmegosztásban alapítványunk lényegében huszonöt éves gyakorlattal rendelkezik. Már létrejötte is egy nemzetközi tapasztalatcserékre épülő kulturális fesztiválnak volt köszönhető, s ez a szerepe, különösen a tehetséggondozás és a demokráciára nevelés tekintetében a későbbiekben is megmaradt.

Éveken keresztül részt vettünk a ZENIT Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál és a SCHERZO Zenés Színpadok Országos Találkozójának háttérmunkájában, kiemelten a rendezvények szakmai fórumainak szervezésében. 2013-ban az ORIENS fesztivál (kicsit megkésett) húsz éves emlékünnepén sikerült Alapítványunk nyitott szemléletű megmozdulásaival visszaadni a rendszerváltás időszakának hangulatát.

Közreműködtünk a békéscsabai ifjúságkutatásban és a helyi ifjúsági stratégia kidolgozásában, rendszeresen dolgozunk együtt a helyi kulturális intézményekkel és civil szervezetekkel. Közel egy évtizedig segítettük a Csabai Ifiház Civil Irodájának és Patent Ifjúsági- és Diákirodájának munkáját, segítve azok hálózati tevékenységét. Ez jelentős tapasztalati értékkel bírt Alapítványunk későbbi közéleti szerepvállalásában. Rendszeresen támogattuk a Csabai Színistúdió tevékenységét, akik segítő partnerségben dolgoznak a fekete-zarándi magyar szórványban, így gyakorlatra tehettünk szert a határon átnyúló ifjúsági és kulturális programszervezésben.

Munkánkban fontos szempont a jó gyakorlatok kipróbálása, illetve ajánlása a velünk kapcsolatban álló szervezeteknek.