„Békéscsabai Retro Közösségi Filmklub – Állami áruház (Latabár Kálmán)” címmel került sor 2018. november 08-án 10 órától rendezvényre Békéscsabán. Az esemény helyszíne Békéscsabán, a Sarkantyú utca 2. szám alatti épület volt.

A résztvevők köszöntése, a témára való felkészülés, az előadás előkészületeinek pillanatai után máris kezdetét vette a tudás átadása, illetve a tudásszerzés. A előkészületek természetesen alkalmat és apropót is biztosítottak némi nosztalgiára, annak felidézésére, hogy ki, mikor, milyen filmet látott a főszereplőktől, illetve arra is, hogy azok a filmek akkoriban miért jelentettek olyan sokat nézőik számára. Így tényleg hangulatos kezdéssel indult a program, hiszen a retro hangulat, a nosztalgia rögtön rendben volt.

 

Az Állami Áruház egy 1952-ben forgatott és 1953. január 23-án bemutatott magyar zenés filmvígjáték Gertler Viktor rendezésében. A korszak egyik legsikeresebb filmvígjátékában a néhány mondatos szerepeket is a legnépszerűbb színészek alakították. 1952 nyarát írjuk, a háború csak néhány éve fejeződött be. Még a nálunk gazdagabb országokban is tombol a hiánygazdaság és a jegyrendszer. Országunk dolgozó népe Rákosi Mátyás vezetésével halad a sztálini úton a szebb jövő felé, eközben azonban meg kell harcolnia a kétségtelen hiányokat kihasználó feketézőkkel, az itt rekedt úri világgal és reakciós elemekkel is. A néhány éve még magánkézben lévő áruházak már állami tulajdonban vannak. Az új idők új eladási módszereket igényelnének, de sok az ellendrukker. A város legszebb áruházába, a Diadal Áruházba (a helyszín a Divatcsarnok) több hónapos politikai továbbképzés után tér vissza a fiatal Kocsis Ferenc. Ott azonban még a régről itt maradt, kétszínű, az új felső vezetés felé hajbókoló, de valójában alvilági kapcsolatokat ápoló, reakciós Dancs Frigyes az igazgató. Kocsis a felajánlott irodai állást nem vállalja, ezért a női konfekció osztályra helyezik eladónak. Ott hamar észreveszi, hogy az áruház saját varrodája a rosszul értelmezett takarékosság jegyében Dancs utasítására túl rövidre szabott zakókat és a primitívségig egyszerű női ruhákat gyárt. A ruhákat tervező Ilonka nevű kolléganővel össze is vitatkozik a ruhákon, de a két fiatal hamar szerelemre gyúl egymás iránt. Az áruházban közben zajlik az élet: a férfi- és női konfekcióosztály munkaversenyben áll egymással, a hétvégéket pedig a dolgozók az áruház saját strandján töltik a Római-parton. A női konfekcióosztályon dolgozó Dániel képtelen túltenni magát a régi eladási módszereken, a vevőben nem a dolgozót, hanem a befolyó bevételt látja, nyáron bundát és hócsizmát sóz a gyanútlan vevőkre. A másik eladó a kifinomult, franciás modorú Klimkó Rezső a férfi konfekcióosztályon. Boriska, a női konfekcióosztály eladója kettejük között ingadozik, Klimkóval jár túrázni, de Dániel felé húz inkább. Az anyagtakarékosság okán túl rövidre szabott férfizakók és eladhatatlanul egyszerű női ruhák miatt Kocsis komoly összetűzésbe kerül Danccsal, aki ezért feljelenti őt a minisztériumban. A feljelentésnek azonban meglepő fejleménye támad: a minisztériumból az áruházba látogató Ivány elvtársnő próbavásárlást tesz Kocsisnál, aki azonban az elvtársnő által kiszemelt ruhát az azt már korábban felpróbálásra kiválasztó másik vevőnek akarja odaadni. Ezen az elvtársnőnek hajbókoló Danccsal összeveszik, aminek a vége, hogy Kocsist a minisztériumba hívatják, azonban megrovás helyett igazgatónak nevezik ki a régről itt maradt, a vevőket selejttel megkárosító Dancs helyére. Dancs ezt látszólag szó nélkül tudomásul veszi, de hátulról ott árt Kocsisnak, ahol csak tud. Kocsis vezetésével új idők köszöntenek az áruházra. Elmagyarázza korábbi főnökének és barátjának, Dánielnek, hogy az új időkben a vevőben elsősorban már nem a bevételt, hanem a dolgozót és az embert kell látni. Az áruház negyven éve ott dolgozó idős és félretolt főkönyvelőjébe, Glauziusz bácsiba is új lelket önt, segítségével a minőség rontása nélkül leszorítják a termelési költségeket, az elrontott zakókat átszabják, a dísztelen női ruhákat kijavítják. Miután Boriska is dönt, Klimkó helyett Dánielt választva, minden a legnagyobb rendben lenne, bár az elfoglalt Kocsis egyre kevesebb időt tud szentelni szerelmének, Ilonkának. Ekkor azonban váratlan fordulat történik: az Amerika Hangja Rádió bemondja a rémhírt, másnap bevonják a 100 Ft-os bankjegyeket, azok reggeltől semmire sem használható papírfecnikké válnak. Az amerikai imperialista ellenség részéről az akció célja vásárlási roham megindítása, általa áruhiány, politikai bizonytalanság előidézése. A rémhírnek felülő, politikailag kevésbé tájékozott polgárok megrohanják az üzleteket, hogy egyetlen délután alatt elköltsék összes százforintosukat. Az önmagát szegénynek mutató, de valójában igen komoly összeggel (20 000 forint) rendelkező Dancs az áruhiányra számítva feketézés céljából, akkoriban tiltott és büntetendő felvásárlást indít meg, ehhez rokonait és barátait is igénybe veszi. A vele kapcsolatban álló alvilág is felvásárlásba kezd. Az áruházban elszabadul a pokol, a hisztérikus tömeg válogatás nélkül mindent összevásárol, a raktárkészlet gyors ütemben fogy. Kocsis számára két lehetőség van. Vagy kiszolgálni, ezzel kockáztatni, hogy teljesen kifogy az áru, pár napig esetleg nem lesz utánpótlás és üres polcok várják a vevőket, vagy egy napra bezárni és ezzel politikailag is elismerni a lehetséges áruhiányt. Kocsis az előbbi mellett dönt. A tébolyult felvásárlási láz közepette mindent eladnak, Dániel még az évek óta a pincében porosodó kacatokon is túlad. Az áruház készlete a végét járja, Kocsis már majdnem elrendeli a zárást, amikor az utolsó pillanatban érkező, áruval megrakott teherautók meghiúsítják az áruhiány és a politikai bizonytalanság kialakulását. Kocsisnak igaza volt, bízott a dolgozó népben, a szocialista termelésben, a termelő gyárakban. A sok teherautónyi új áru láttán a felvásárlási láz pillanatok alatt véget ér. Egy óvatlan árurejtegető kollégának, valamint Dániel szemfülességének köszönhetően Dancs és az egész feketéző társaság lebukik. Este az áruház tetőteraszán tartják a sok hete tervezett kultúr-programot. Az amerikai imperialisták bomlasztó akciója a dolgozó nép teremtő ereje következtében meghiúsult, a minisztérium osztályvezetője kiosztja a jutalmakat és elismeréseket. A bolond délután alatt összeveszett Kocsis és Ilonka is újra összemelegednek, majd a tetőterasz szélén, a város panorámája alatt egy csókkal elindulnak közös útjukon a boldog jövő felé.

 

Főbb szereplők: Gábor Miklós – Kocsis Ferenc, az új igazgató, Petress Zsuzsa – Ilonka, divattervező, Latabár Kálmán – Dániel Károly, a mindent eladni akaró eladó, Boriska rajongója, Horváth Tivadar – Klimkó Rezső, kifinomult, szubtilis eladó, Boriska rajongója, Turay Ida – Boriska, eladó, Dániel és Klimkó udvarol neki, Feleki Kamill – Glauziusz bácsi, idős főkönyvelő az áruházban, Mányai Lajos – Dancs Frigyes, a kétszínű régi igazgató, Buttykay Emmi – Dancs igazgató titkárnője, Gózon Gyula – Bezzegh bácsi, az áruház portása, Ilonka apja, Bárdy György – reakciós elem / Amerika Hangja bemondója, Szendrő József – alvilági feketéző, Tőkés Anna – Iványiné elvtársnő a Minisztériumból

A film befejezését követően a jelenlévők nosztalgikus hangulatban, de immáron még inkább jókedvvel telve fogadták a pogácsás, szendvicses harapnivalóval kiegészült vendéglátást.

 

A rendezvény célja olyan, közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

 

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt élő fiatalok, idősek, családok elérését, rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így az ismerősökhöz, szomszédokhoz is könnyebben eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy az itt élők érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt a szórakoztató jelleg, a széleskörben kedvelt művészet megjelenítése, igényes, ugyanakkor a résztvevőket is bevonó produkció bemutatása, a kikapcsolódás, a rekreáció, a közösségi élmények együttes biztosítása is.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű lehetőségek találhatók itt, felkészült, segítőkész, hozzáértő szakemberekkel, jó programokkal, műsorokkal, közösségi élettel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a közös szórakozás, a tudásszerzés, az önfeledt kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív mentális hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség megteremtéséhez is hozzájárult.

 

A rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az alapcél: jó hangulatú filmvetítés megszervezése, lebonyolítása egy közösségi jellegű helyszínen, az akcióterületen lakók örömére, szórakoztatására. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával a művészet-elfogadás, a tudásszerző szórakozás jegyében szükséges és lehetséges kulturális, művészeti lehetőségek egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges források, eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg az akcióterületi utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló játékos közösségi kulturális és művészeti stb. események megszervezésére, lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt az itt élők motiválása, a szórakoztató és változatos szórakoztatás, a mindennapos művészet, zene, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az ezekhez kapcsolódó életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, kultúra, művészet, mint szabadidős időtöltés-forma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak szórakoztatási, mentális, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. Komoly tapasztalat viszont, hogy nagyon erős sajtómunka, közösségi média-beli kampány szükséges a lakosság széleskörű eléréséhez. A megvalósítás alátámasztotta, hogy az ilyen rendezvények nemcsak szórakoztatnak, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárulnak, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat adnak a résztvevőknek, élhetőbbé teszik lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősítik ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínálnak a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, top-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.