Cél olyan közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében. A megvalósításra kerülő tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. Alapvető célkitűzésünk, hogy az itt zajló szociális város-rehabilitációs projekteket kísérjék végig ezek a közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik a város-rehabilitációval érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. Cél az itt élők közösségeinek létrehozása, megerősítése, mennyiségi és minőségi fejlesztése, a közösségek kiteljesedésének elősegítése, a szükséges feltételek biztosítása a programok keretein belül. Összességében és koncentrált irányában a rendezvény célja a szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése.