„Értékőrző kézműves délelőtt” címmel került sor 2018. augusztus 28-án 10 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne Békéscsabán, a Lenkey utca 12. számnál, a bejáratnál volt. Itt gyülekeztek az érdeklődők, majd innen indultak a rendezvény helyszínére, az udvarba és az épületbe.

A résztvevők köszöntése, a témára való gyors felkészülés, az előadás előkészületeinek pillanatai után máris kezdetét vette a rendezvény. Az értékmegőrző kézműves délelőttöt a Bábika Bt. „vezényelte le”. Évek óta hagyományőrző gyermekjátékok ismertetésével látogatják a családi napokat, óvodákat, különböző rendezvényeket hazánkban és külföldön egyaránt – nagy sikerrel. Így nagy tapasztalatuk van abban, hogy a hasonló eseményeken miként találják meg a közös hangot a résztvevőkkel, hogy vonják be a tevékenységekbe a nehezebben csatlakozókat is. Most is sikerült rövid idő alatt színes kézműves kavalkáddá varázsolniuk a rendezvény helyszínét.

Rengeteg játékot hoztak, amit a gyermekek, kicsik és nagyok nagy lelkesedéssel vette birtokba. Először is Éva, a „játékvezető” bemutatta, hogy hogyan kell használni balesetmentesen ámde szabadon és boldogan a játokat. Mindenki kiválaszthatta az a tevékenységet, amelyik számára a legkedvesebb volt. Persze ezt a választást a játék típusa, fajtája, a tennivalók bonyolultsága mellett jelentősen befolyásolta a résztvevők energiaszintje is. A gyerekek figyelmét első körben a mozgásos játékok kötötték le, csak utána kaptak kedvet az „ülős” foglalkozásokhoz. A vendég kézművesek még az óvó néniknek is tudtak újat mutatni, amit nagy ők is nagy boldogággal fogadtak.

Legnépszerűbb az óriásbuborék volt, de volt horgászat – volt olyan gyermek, aki egyszerre kettő fahalacskát fogott ki! -, hoztak elkapó játékot, csengő kígyós játékot, volt célba dobálás, külön sátorban lehetett logikai játékkal foglalkozni. Ki lehetett próbálni különböző képességfejlesztő játékokat, építő játékokat, csőjátékot, textiljátékot, fogaskerekes építőt, a nemez babákkal báb-játékozni, bábozni is lehetett, sőt edényfedőre is lehetett dobálni. Akinek kedve volt, készíthetett illatpárnát, legyezőt, nyári képeket lyukaszott formák segítségével.

Nagyon gyorsan elröpült a délelőtt, a nagy játékkínálat mellett nemcsak a gyerekek, hanem az óvó nénik és a Bábika Bt. számára is elszaladt az idő. Nagyon fontos tanulság, hogy a vidám játék, az önfeledt szórakozás, az ügyességet, kreativitást fejlesztő elfoglaltság mellett, az ilyen programok során közösen játszva őrizzük értékeinket gyermekeink által.

A rendezvény zárásakor ismételten örömmel nyugtázhattuk, hogy a többség elismerését ismét kivívta a Csabagyöngye-ültetvényről érkezett, a hazánkban évről évre legkorábban érő fajtát reprezentáló, Csabagyöngye szőlő.

A rendezvény célja olyan, közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt élő gyermekek, illetve szüleik elérését, rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így a nagyszülőkhöz, ismerősökhöz, szomszédokhoz is könnyebben eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy a gyermekek (legyenek akár óvodások, akár iskolások) és szüleik érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt a szórakoztató játék, az ügyesség-próba, a kézművesség megjelenítése, igényes, ugyanakkor a résztvevőket is bevonó kavalkád-szerű rendezvénnyé generálása, a kikapcsolódás, a rekreáció, a közösségi élmények együttes biztosítása is.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű oktatási intézmények találhatók itt, felkészült, segítőkész, hozzáértő szakemberekkel, jó programokkal, műsorokkal, közösségi élettel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődő szülők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a közös szórakozás, a tudásszerzés, az önfeledt kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív mentális hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség.

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az alapcél: jó hangulatú játék, alkotó-program megszervezése, lebonyolítása egy közösségi jellegű helyszínen, az akcióterületen lakók örömére, szórakoztatására. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával a kézművesség, a hagyományőrzés, a közösségi értékőrzés jegyében szükséges és lehetséges irányított alkotó- és játszó foglalkozások egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges források, eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg az akcióterületi utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló játékos közösségi kulturális és művészeti, egészségügyi, sport, stb. események megszervezésére, lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt a kisgyermekek, és szüleik motiválása, a szórakoztató és változatos játék, a mindennapos érték- és hagyomány-őrzés, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az ezekhez kapcsolódó életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, játék, művészet, mint szabadidős időtöltés-forma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak szórakoztatási, mentális, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy az ilyen rendezvények nemcsak szórakoztatnak, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárulnak, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat adnak a résztvevőknek, élhetőbbé teszik lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősítik ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínálnak a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.