„Házhoz megy az egészség!” – alapvető egészségi állapotfelmérés, alapszűrések 1. címmel került sor 2018. szeptember 19-én 10 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne az Szigligeti utca 3. szám alatt, a bejáratnál volt.

A résztvevők köszöntése, a „ráhangolódás” pillanatai után már el is kezdődött a program. Az előadást Kotroczóné Antal Terézia regionális védőnő tartotta, aki nagy tapasztalatokkal rendelkezik az egészségügyi, prevenciós témákban, és szakmájának, hivatásának elismert képviselője.

A gyermekek nagy számban vettek részt a rendezvényen, ezzel nagyon komoly kihívás elé állítva az előadót: ennyi gyermek érdeklődését felkelteni és fenntartani nem kis feladat!

Nos, az előadónk gyorsan alkalmazkodott a helyzethez, és a szép sorban ülő gyermekeknek ketté vágott képeket osztott ki. Felmutatta a képet egyben, és azok a gyermekek jelentkeztek, akiknél a ketté vágott kép darabjai voltak. A képek témái a tisztálkodás volt, alvás, fogmosás, hajmosás, állapotfelmérés, stb. témákkal kiegészülve.

A következő feladat témája alapfontosságú mindenki életében az egészsége szempontjából: a helyes kézmosást mutatta be a védőnő. A gyermekek utánozták, majd még egyszer elismételték.

A gyümölcs téma is nagyon népszerű volt: félbevágott és egész gyümölcsök képeit mutatta az előadó, közben elmondta, hogy melyik miért fontos az emberek életében; a piros gyümölcs a szívnek tesz nagyon jót, a barack a bőrnek, de kiemelte, hogy az alma, a citrom és a narancs is nélkülözhetetlen az egészséges táplálkozás szempontjából. Majd a gyerekekkel elismételtette, hogy mely három gyümölcs a legfontosabb. Ez bizony közös bekiabálással történt, ami a dobhártyákat már megviselte. A gyermekek egyébként igen fegyelmezetten viselkedtek és együttműködők voltak. A program végén müzli szeletet kapott minden gyermek, amit ebéd után ettek meg, valamint 75 %-os gyümölcs-tartalmú szörpöt ittak, ezekkel is az egészséges étkezés fontosságára is rávilágítva. Az egészségi állapot felmérésének lehetőségei népszerűsítésére is rávilágítottak az elhangzottak, a gyermekek közvetítésével a további eseményeket, állapot-felméréseket is megalapozva. Az óvó nénik is megvitatták az elhangzott előadást, rövid véleménycsere alapján, pozitívan értékelték és igen hasznosnak találták a rendezvényt.

A rendezvény célja olyan, az egészség fejlesztésére irányuló egészségügyi program (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat) megvalósítása volt, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával valósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt élő gyermekek, illetve szüleik elérését, rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így a nagyszülőkhöz, ismerősökhöz, szomszédokhoz is könnyebben eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy a gyermekek és szüleik érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt természetesen az egészséges étkezéssel és a sportolással, mozgással teli életvitel fontosságával kapcsolatos információk, tudás átadása, hiszen ez hosszú távon is hozzájárulhat a boldog, kiegyensúlyozott élethez.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű oktatási intézmények találhatók itt, felkészült, segítőkész, hozzáértő szakemberekkel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődő szülők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a mozgás, a játék, a tudásszerzés, a tanulás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív egészségügyi hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség, szülőkből, családokból álló csoport alapjainak megteremtéséhez is hozzájárult.

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az egészséges étkezés, a betegségek megelőzése, a mozgás, a sport, a játék fontossága, az egyén, a család, a közösségek egészségi állapotának, helyzetének javítása, hiszen mind a testi, mind a mentális egészség megőrzéséhez hozzájárulhatnak az ilyen rendezvények. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával az egészség-tudatosság, a tudásszerző játékok jegyében szükséges és lehetséges mozgási, sportolási lehetőségek egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló játékos közösségi egészségügyi, sport, stb. események megszervezésére, lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt a kisgyermekek, és rajtuk keresztül szüleik, nagyszüleik, motiválása, az egészséges és változatos étkezés, a mindennapos mozgás, játék, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az egészséges, sportos életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, játék, mozgás, sportolás, mint szabadidős mozgásforma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak egészségügyi, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy a gyümölcsökre, zöldségekre fókuszáló étkezés, a szabadidős mozgás melletti érvek megjelenítése nemcsak egészségügyi prevenciós hatással bír, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárul, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat ad a résztvevőknek, élhetőbbé teszi lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősíti ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínál a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, top-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.