Szervező: MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

Rendezvény megnevezése: „Hogyan szeressek?” Erőszakmentes párkapcsolat – A fiatalok közötti párkapcsolati erőszak megelőzése, a lelki egészség fejlesztése, bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése jegyében

Helyszín: Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda, 5600 Békéscsaba, Szent L. u. 17.

Időpont: 2019. március 11. 14.00. óra

Célcsoport: 7-8 osztályos fiatalok

Rendezvény programja:

A kamaszkor élményei rendkívüli jelentőséggel bírnak a személyiségfejlődés szempontjából, így az sem elhanyagolható, hogy a számukra oly fontos társas kapcsolatokban mit élnek meg. Sok esetben egy párkapcsolaton belül a fiatalok inkább csak a szélsőséges fizikai vagy szexuális támadásokat tekintik erőszaknak. Az erőszak egyéb formáit (pl. szexuális visszaélést, vagy a szóbeli és lelki erőszakot) az esetek nagy részében nem. A gyakorlatok során a résztvevők megtanulhatják, miként birkózzanak meg pozitív és negatív érzelmeikkel, hiszen egy párkapcsolatban a szerelem és a vágy mellett időnként ijedtség, düh, csalódottnak vagy éppen sebezhetőség is megjelenhet. Az érzéseken túl szóba kerülnek a résztvevők szerelemmel, párkapcsolattal, és férfi–női szerepekkel kapcsolatos értékei, elképzelései és attitűdjei, továbbá hogy mi az, ami elfogadható egy kapcsolatban és mi az, ami már erőszaknak számít.

Rendezvény célja:

A foglalkozások célja, hogy a kölcsönös tiszteleten alapuló, jól működő, erőszakmentes kapcsolatok kialakítására bátorítsuk a fiatalokat. Fontosnak tarjuk, hogy információt kapjanak a párkapcsolati erőszak formáiról és következményeiről; megmutatni, miként lehet elkerülni az erőszakos kapcsolatokat, világossá tenni, milyen fontosak a segítő kortársak, és erősíteni a fiatalokat ebben a szerepükben. A párkapcsolati erőszak megelőzése céljából tartott foglalkozások eszközöket és megerősítést nyújt a résztvevők számára, mint potenciális érintetteknek, és mint potenciális bizalmasoknak, akihez egy erőszakos kapcsolatba került kortárs fordulhat.

Rendezvény által elért/elérendő eredmények:

Úgy érezzük, hogy várakozásunknak megfelelően alakult a rendezvény, és az általunk kitűzött célokat sikerült elérni, hiszen a bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok valósultak meg.

Másodsorban azért, mert az érzéseken túl szóba kerültek a résztvevők szerelemmel, párkapcsolattal, és férfi–női szerepekkel kapcsolatos értékei, elképzelései és attitűdjei. Erre a fajta személyiségfejlesztésre más-más tartalommal, de minden felnövő gyermeknek szüksége van.

Az első alkalommal rövid bemutatkozás után a „Varázsbolt és szemétdomb” gyakorlattal vezettük be a csoportot az emberi kapcsolatok témakörébe. Ez a feladat alapvetően önismereti jellegű. Összegezhették saját tulajdonságaikat és vágyaikat önmaguk kapcsán – mely tulajdonságaiktól, viselkedéselemeiktől szabadulnának meg és milyen újakhoz szeretnének hozzájutni. Az emberi méltóság és a mások felé nyújtott tisztelet fogalmát tisztáztuk, és összegezték, hogy milyen igényeik vannak ezek kapcsán.

A „Jó kapcsolat – rossz kapcsolat” gyakorlat során fordultunk fő témánk vonalára – az általuk eddig tapasztalt, megfigyelt jellemzők összeszedésével, fogalomtisztázással. A legtöbben a bizalmat tartják az elsőszámú pozitív kapcsolati elemnek, míg negatív jelenségként a kibeszélést és a pletykát.

A foglalkozáson aktívak, kreatívak voltak a fiatalok.