Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén – TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt

 

Rendezvény bemutatása

 

Szervező:                                                 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

Rendezvény megnevezése:                Nyílt sportesemények szervezése

Helyszín:                                                  Szent László Utcai Általános Iskola, 5600 Békéscsaba, Szent László u. 17.

Időpont:                                                  2018.09.18.

Célcsoport:                                             Az akcióterületen élő személyek

Rendezvény programja:                       9:00 – 13:00 – közlekedésbiztonsági élményprogramok

A rendezvény megnyitóját követően a részt vevő lakosok (elsősorban az iskola tanulói) Interaktív közlekedésbiztonsági élményprogramokon (kerékpáros KRESZ pálya, gokartos ügyességi pálya, részegszemüveges ügyességi feladatok) vehettek részt.

 

Rendezvény célja:

Helyszíntől függően, az adott célcsoportnak megfelelő, biztonságos közlekedésre tanító és nevelő élményprogramok: kerékpáros KRESZ pálya, kerékpáros ügyességi pálya, gokartos ügyességi pálya, részegszemüveges ügyességi feladatok, virtuális kerékpárverseny. Célunk a konstruktív versenyzés, készség a kombinációra, a másokkal való együttműködés képességének fejlesztése.

 

Rendezvény által elért/elérendő eredmények:

8 alkalommal teljes közlekedésbiztonsági élménypark kitelepülés intézményekbe, egyéb rendezvényekre. A park elemei: kerékpáros KRESZ pálya, kerékpáros ügyességi pálya, gokartos ügyességi pálya, részegszemüveges ügyességi feladatok, virtuális kerékpárverseny.

 

A rendezvénynek köszönhetően az iskola tanulói élményalapú tanulás keretei között interaktív feladatok segítségével

  • gyakorlatban próbálhatták ki és játszva sajátíthatták el a biztonságos közlekedés alapvető szabályait (többek között a közlekedési táblák jelentését, a közúti jelzéseket és felfestéseket, a jobb kéz szabály megfelelő alkalmazását és a zebra helyes használatát),
  • megismerkedtek a tudatos, fenntartható közlekedés alapelveivel, a kerékpározás egészségre gyakorolt pozitív hatásaival.