„Közös értékeink – ÁRPÁD SOR 1.” címmel került sor 2018. szeptember 17-én 16 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne az Árpád sor és a Bajza utca sarkánál volt, ahol a szoborsétány kezdeténél gyülekeztek az érdeklődők. Innen, ettől a résztől indult a séta a Gyulai út irányába. Látható, az indulási hely megjelöléséből kitűnik, hogy a címben szereplő szám nem egy házszámot jelent, hanem – s ezzel valószínűleg nem árulok el nagy titkot – egy sorozat első alkalmát nevesíti. Hisszük, hogy az évszakok változásával érdemes lesz még akár többször is visszatérni ide, megismételni a sétát. A folyamatosan változó, évszakonként, vagy akár havonta más és más színekben pompázó helyszín bőven tartogat még látnivalót az érdeklődők számára.

Az érkezők köszöntése, a sétára való „ráhangolódás” pillanatai után már az indulásnál sok hasznos és érdekes információhoz juthattak az érdeklődők a séta előadójától, Tóthné Svecz Valériától, a Békéscsabai Városfejlesztési Beruházó és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. A fejlesztést részleteiben is ismerő, az itteni értékek megőrzése iránt elkötelezett „túravezetőnktől” mind a zöldfelületek, mind a szobrokat körül-ölelő pihenők, mind a vízparti újdonságok, lejutási lehetőségek kapcsán nagyon sok érdekes információt kaptunk a séta alatt. Sajnos a fejlesztés öröme mellett arról is hallottunk, hogy akadnak, akik nem vigyáznak ezekre az értékekre, különféle módokon kárt okoznak, vannak, akik a kihelyezett szemetesek használata helyett szétszórják a hulladékot, előfordul, hogy nem rendeltetés-szerűen használva rongálják például a fából készült részeket, a pihenőket, amelyek miattunk, értünk, nekünk jöttek létre az Élővíz-csatorna partján. Fontos tudnunk, megértenünk, és szem előtt tartanunk, hogy – egy egykori bölcs indián törzsfőnök szavait idézve – “A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”, így saját örömünk, pihenésünk, rekreációnk mellett vigyáznunk is kell közös értékeinkre, hogy az utánunk jövő nemzedékek is örömüket lelhessék ezekben.

A cél olyan, az egészség fejlesztésére irányuló egészségügyi hatással is bíró program (séta!) megvalósítása volt, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával valósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy egy ilyen értékes környezetben élnek, dolgoznak, mozognak-közlekednek mindennapjaikon, miközben ez nem tudatosul bennük. Itt élünk, de tekintetünk ritkán fókuszál rá az itt látható szép növényekre, a fákkal, virágokkal, bokrokkal övezett sétány szépségére. Mindeközben a vízparti fák csodások, a természet, a velünk élő növény- és állattársulásoknak otthont adó élőhely pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre is kiválóan alkalmas, a felújított környezetben jó „csak” úgy üldögélni, nézelődni, örülni a napfénynek, a simogató lágy szellőnek, betelni a hely szépségével. Nem kell elutazni, mindezt helyben megélhetjük, harmonikus környezetben kapcsolódhatunk ki, akár egy félórányi csendes szemlélődéssel is már kiűzve magunkból a napi stressz hatásait. Városunk jeles személyiségeinek szobrai gondolatébresztőként segítenek helyi múltunk megismerésében, illetve segítségükkel sok-sok választ, érvet találhatunk arra a kérdésre, hogy miért jó itt élni, miért jó békéscsabainak lenni, miért jó annak maradni. Mindez egyben azt is jelenti, hogy megmutathatjuk, nemcsak a Városban mindenfelé zajló építésekben, építkezésekben megtapasztalható fejlesztésekre kerül sor, hanem kulturális, közösségi, művészeti, egészségügyi, stb. rendezvényekre, eseményekre is, melyek közé tartozott a mostani is. Az itteni építkezés, fejlesztés, a stég, a pihenőhelyek kialakítása nem egy építési munka befejezése, hanem valójában az itt élők életét élhetőbbé, örömtelibbé tevő lehetőség kihasználásának kezdete. Fontos, hogy vegyük észre a szépet, hogy használjuk a megújult sétányt, és legalább ennyire fontos, hogy óvjuk, hogy vigyázzunk kincseire. Vegyük észre, akik kárt tesz benne, az a közös értékeinkben, pihenésünkben tesz kárt, és egyben a jövőbeli használhatóságot is tönkreteszi. Az Árpád sor, a sétány, a megközelíthető, használható parti rész, az Élővíz-csatorna közös értékünk, vigyázzunk rá, hogy gyermekeink, unokáink is megpihenhessenek itt.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy egy ilyen szép és értékekkel teli helyen laknak, illetve hasonló sétákkal tehetnek egészségük megőrzéséért, illetve mindeközben még közösségeiket is erősíteni tudják.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, az egymást segítő mozgás, séta, tanulás lehetőségeinek megteremtése, biztosítása is. Ez a pozitív egészségügyi hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség, klub alapjainak megteremtéséhez is hozzájárult.

 

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult a mozgás, a sport, a szabadidős mozgásformák bevonásával az egyén személyes egészségének javítása, hiszen mind a testi, mind a mentális egészség megőrzéséhez hozzájárulhatnak az ilyen rendezvények. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával az egészség-tudatosság, a különféle betegségek megelőzése jegyében szükséges és lehetséges (egyszerű séta!) mozgási, sportolási lehetőségek egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Sikeres és kiemelten fontos volt a résztvevők motiválása, a mindennapos mozgás, séta, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az egészséges, sportos életmód természetessé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, szervezett séta, mint szabadidős mozgásforma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak egészségügyi, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy a szabadidős mozgás nemcsak egészségügyi prevenciós hatással bír, hanem egyben a lélek, a közösségi igények, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat ad a résztvevőknek, élhetőbbé teszi lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősíti ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínál a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, top-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal rendszeres prevenciós és stresszoldó eseménysorozati eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.