„Közös értékeink – CSABAGYÖNGYE-ÜLTETVÉNY” címmel került sor 2018. augusztus 28-án 16.30 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne Békéscsabán, a Part utcánál, a Csabagyöngye-Ültetvénynél, a bejáratnál volt. Itt gyülekeztek az érdeklődők, majd innen indultak a rendezvény helyszínére, az ültetvény területére.

A résztvevők köszöntése, a témára való gyors felkészülés, az előadás előkészületeinek pillanatai után máris kezdetét vette a rendezvény.

Vass Csaba projektmenedzsertől, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. munkatársától megtudhatták a résztvevők, hogy hat éve telepítették az ültetvényt a Kenderföldeken, a Csaba-tó melletti területen. A kéthektáros terület háromnegyedén szőlőt termesztenek, ebből egy hektáron borszőlőt, fél hektáron pedig csemegeszőlőt, a maradék területre pedig gyümölcsfák kerültek, a szilvától a birsig. Tavaly több mint 8,5 tonna szőlő került a ládákba, valamint több mint 800 kilogramm gyümölcs.

Vass Csaba elmondta, hogy a szüret már korábban megkezdődött az ültetvényen: elsőként a Csabagyöngyével, mint a legkorábban érő fajtával, de az időjárás miatt a többi fajtát, az Irsai Olivért, az Esztert, stb. is lehet már szedni, és igazi dömping van az érésben. A tavalyinál kedvezőbb termést remélnek, bár sok kárt tesznek a darazsak, illetve az időjárás szélsőséges hatásai. Az ültetvénynél közfoglalkoztatottak dolgoznak, a hőségriadó miatt a hűvösebb időszakokban, a kora reggeli, reggeli, valamint a késő délutáni órákban.

A cég egy, Békés megyében több bolttal rendelkező áruházlánc számára is szállít friss gyümölcsöt, de keresik a további partnereket, együttműködési lehetőségeket is. Amit nem tudnak a leszedést követően egyből értékesíteni, azt cefreként igyekeznek majd eladni. A gyermekélelmezési és a szociális intézményeknek is örömmel szállítanak az igények szerint, ezzel is hozzájárulva az óvodások és iskolások változatos étkezéséhez. A helyszínen elhangzott, hogy a jövőben a termés feldolgozására is nagyobb hangsúlyt lenne érdemes fektetni, és az itt termett friss gyümölcsöt feldolgozva, különféle ivóleveket, lekvárt, mustot, bort, verjus-t, stb. is készíteni és úgy a piacra vinni, értékesíteni.

A tájékoztatót, az ültetvény megtekintését, majd néhány szem szőlő csemegézését követően pogácsa, szendvicsek, sajtok és almaszeletek segítségével sor kerülhetett az erőgyűjtésre, sőt meglepetésként, illetve a lehetőségek szemléltetéseként – a gépkocsis érkezések miatt leginkább vizuális bemutatásban – találkozhattak a résztvevők az év első borával, a Varga Pincészet 2018-as Csabagyöngye borával.

A rendezvény zárásakor ismételten örömmel nyugtázhattuk, hogy a jelenlévők elismerését ismét kivívta a Csabagyöngye-ültetvény, a hazánkban évről évre legkorábban érő fajtát reprezentáló, Csabagyöngye szőlő, illetve a hivatalos programot követően még hosszan tartott a diskurzus az ültetvény gasztronómiai, turisztikai, nevelési, önkéntességi, stb. hasznosítási fejlesztési lehetőségeiről.

A rendezvény célja olyan, közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt lévő értékekre, azok hasznosságára, igénybevehetőségére irányuló rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így sokakhoz eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy a résztvevők, az itt lakók érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt a szórakoztató tudásátadás, ugyanakkor a helyszíni megismeréssel, a természeti környezet megtapasztalásával az ültetvény-látogatás rendezvénnyé generálása, a kikapcsolódás, a rekreáció, a közösségi élmények együttes biztosítása is.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű kezdeményezések találhatók itt, felkészült, segítőkész, hozzáértő szakemberekkel, jó programok, műsorok lehetőségével, közösségi élet formálódó feltételeivel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a tudásszerzés, a kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív mentális hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség.

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az alapcél: jó hangulatú esemény, ültetvény-látogató-program megszervezése, lebonyolítása egy közösségi jellegű helyszínen, az akcióterületen lakók örömére, szórakoztatására. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával a kertészeti adottságok fejlesztése, a hagyományőrzés, a közösségi értékőrzés jegyében szükséges és lehetséges irányított foglalkozások egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges források, eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg az akcióterületi utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló események megszervezésére, lebonyolítására, illetve a helyszín is alkalmas lehet majd turisztikai, oktatási, közösségi, stb. programok, események lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt a résztvevők motiválása, az ismeretterjesztő és változatos események, a mindennapos érték- és hagyomány-őrzés, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az ezekhez kapcsolódó életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, látogatás, kóstolás, pozitív meggyőzés, mint szabadidős időtöltés-forma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak szórakoztatási, mentális, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy az ilyen rendezvények nemcsak szórakoztatnak, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárulnak, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat adnak a résztvevőknek, élhetőbbé teszik lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősítik ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínálnak a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.