„Köztünk élő helyi alkotók – Éber Tamás bőrműves” címmel került sor 2018. szeptember 27-én 10.00 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne Békéscsabán, a Tábor utca 2. volt.

Éber Tamás bőrműves alkotásait, műveit tekinthették meg az érdeklődők. Nagyon fontos tudni, hogy nemcsak dísztárgyakat, környezetünket harmonikusabbá tevő bőrtárgyakat, de a mindennapi életben használt tárgyak is kikerülnek a mester keze elől, sőt színházi produkciót is színesítettek, tettek kifejezőbbé alkotásai. Az alkotó az egyedülálló bőrkultúránk hagyományait napjaink használati tárgyaiba ülteti át. Az igényes kézműves termékek egyedi elképzelések alapján, hagyományos kézműves technikákkal készülnek. A mester a békéscsabai Kézműves Szakiskolában tanította a népi bőrművességet és a szíjgyártást. A családi szálak Békéscsabához kötik, hisz itt, a Kőrösi Csoma Sándor Főiskolán szerezte tanítói diplomáját 1995-ben. Ugyanez évben végzett Budapesten a Népi Játék- és Kismesterség Szakoktató Képzőn nyerges és szíjgyártó szakoktatóként. A kézműves termékek az egyéni igények messzemenő figyelembevételével készülnek. Alkotásait rendszeresen zsűrizteti és több – részben állandó, részben időszaki – kiállításon vett részt Békés megyében, illetve Budapesten. Fontosnak tartja, hogy a megszerzett tapasztalatait átadja mindenkinek, aki érdeklődik e szép mesterség iránt. 1995-ben helyezkedett el a békéscsabai Kézműves Szakiskolában, ahol azóta is bőrművességet, illetve nyeregkészítést és szíjgyártást tanított. A nappali képzés mellett felnőtt szakoktató csoportjai is indultak. Ugyanott a művészeti alapképzésben is tanított. 1997-ben Budapestre hívták az Esély Alapítvány Kézműves Szakiskolájába nyergeseket és szíjgyártókat oktatni. A következő tanévben a budapesti Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző szakoktatóinak továbbképzésére kérték fel. 1999-től a Képzőművészeti Egyetem Tárgyrestaurátori Intézetének Bőrrestaurátori Szakán tanított készítés-technikát.

A rendezvényen sakk és gombfoci-készletet, bábokat, szemüvegtokot, tolltartót, kistáskát, oldaltáskát, sallangokat és kockapóker készletet is megcsodálhattak az érdeklődők. A természetes alapanyagokból, aprólékos alkotómunkával, kézzel készültek, készülnek ezek a gyönyörű tárgyak. A jelenlévők megnézhették, kezükbe vehették, kipróbálhatták a korábban az alkotójuk által bemutatott bőrműves termékeket. Fontos, hogy hagyományainkat megőrizzük, továbbadjuk a fiatalabb generációknak is. Erre jó alkalmat biztosított a délelőtti rendezvény, mely az értékek megőrzését is elősegítette. A programot némi falatozás zárta, gyümölcsökkel, finomságokkal kiegészülve.

A rendezvény célja olyan, közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt lévő értékekre, azok hasznosságára, igénybevehetőségére irányuló rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így sokakhoz eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy a résztvevők, az itt lakók érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt a szórakoztató tudásátadás, ugyanakkor a hagyományos készítési technika megismerésével, a hagyományok megőrzésével, egy alkotó, művész bemutatásával, megismerésével megtörténhetett a program rendezvénnyé generálása, a kikapcsolódás, a rekreáció, a közösségi élmények együttes biztosítása is.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű kezdeményezések találhatók itt, felkészült, segítőkész, hozzáértő szakemberekkel, jó programok, műsorok lehetőségével, a közösségi élet formálódó feltételeivel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a tudásszerzés, a kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív mentális hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség.

 

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az alapcél: jó hangulatú tudás-szerzés, játék, alkotó-program megszervezése, lebonyolítása egy közösségi jellegű helyszínen, az akcióterületen lakók örömére, szórakoztatására. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával a kézművesség, a hagyományőrzés, a közösségi értékőrzés jegyében szükséges és lehetséges irányított alkotó- és játszó foglalkozások egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez, az itt élő alkotók egyikének bemutatásához, megismertetéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges források, eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg az akcióterületi utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló játékos közösségi kulturális és művészeti, egészségügyi, sport, stb. események megszervezésére, lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt a kisgyermekek, és szüleik motiválása, a szórakoztató és változatos játék, a mindennapos érték- és hagyomány-őrzés, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az ezekhez kapcsolódó életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, játék, művészet, mint szabadidős időtöltés-forma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak szórakoztatási, mentális, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy az ilyen rendezvények nemcsak szórakoztatnak, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárulnak, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat adnak a résztvevőknek, élhetőbbé teszik lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősítik ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínálnak a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.