„Köztünk élő helyi alkotók – első fejezet” címmel került sor 2018. augusztus 29-én 10.00 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne Békéscsabán, a Békéscsaba, Hajnal utca 12., a bejáratnál volt. Itt gyülekeztek az érdeklődők, majd innen indultak a rendezvény helyszínére, az ingatlan udvarára.

A résztvevők köszöntése, a témára való gyors felkészülés, az előadás előkészületeinek pillanatai után máris kezdetét vette a rendezvény.

Cserenyecz Szilvia tartotta a mai foglalkozást, amelynek témája a nemezelés volt. A nemez birkagyapjúból készül, ezt hozta Szilvia, több színt: fehéret, feketét és szürkét, illetve be is lehet festeni, így valóban változatos lehetőségek állnak rendelkezésre az alkotás színválasztásánál.

Mosás után a nemezt kártolni kell, majd kifésülik azt, illetve vízzel és (baba)szappanos vízzel tovább átdolgozni az anyagot. Ebbe az eljárásba már a résztvevők, zömében gyerekek is bevonásra kerültek. Hosszadalmas és több órás tevékenység ez, de mivel itt most egyszerű bábformák készültek, így belefért az időbe és a gyermekek türelmébe a hosszabb folyamat.

A résztvevők mintát, mintákat alakítottak ki, többek között például lepkét is. A mintára 2-3 réteg kártolt lemez került, majd gyúrni kellett erősen és hosszan az anyagot. A gyermekek nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt ebben a tevékenységben is, közben számoltak is, mert minden oldalról százszor kellett átgyúrni a nemezt.

Cserenyecz Szilviától megtudhattuk, hogy többek között például lehet táskákat készíteni a felnőtteknek, de mobiltelefon tartókat, bábokat és játékokat is a kisebbeknek, tehát igen sokrétű a felhasználási lehetőségeket biztosít a nemez, mint alapanyag.

Nagyon fontos, hogy könnyű formára vágni, és nem kell varrni. Szintén fontos, hogy festeni is változatosan lehet természetes anyagokkal, bodzával, hagymahéjjal stb.

Nagyon élvezték a gyerekek, a jelenlévők magát az alap munkafolyamatot is, de a számolás, a formára vágás, és a végén a bábok elkészülte is különleges élményt jelentett. Nagyon fontos, hogy a gyermekek megismerjék ezeket a régi anyagokat, technikákat, hogy találkozhassanak a helyi alkotókkal, hogy átvegyék, átvehessék azok tudását, hogy lássák, mennyi minden készíthető természetes anyagokból – amelyek jó részét egyébként ráadásul már többnyire kidobásra szánják a birkatenyésztők. Régen kabátot is készítettek belőle, sőt, alkalmanként a birkaól (sok helyen hodálynak vagy birkahodálynak is nevezik) kibélelésére is nemezt használtak. A mozgalmas és alkotásra ösztönző délelőtt alatt természetesen alkalmanként erőt is gyűjthettek a résztvevők, különféle apró finomságokkal, gyümölcsszörpökkel pótolhatták az elveszített energiát, pótolhatták a „munka” során elveszített folyadékot a szervezetükben.

A rendezvény célja olyan, közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt lévő értékekre, azok hasznosságára, igénybevehetőségére irányuló rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így sokakhoz eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy a résztvevők, az itt lakók érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt a szórakoztató tudásátadás, ugyanakkor a hagyományos készítési technika megismerésével, a hagyományok megőrzésével, egy alkotó, művész bemutatásával, megismerésével megtörténhetett a program rendezvénnyé generálása, a kikapcsolódás, a rekreáció, a közösségi élmények együttes biztosítása is.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű kezdeményezések találhatók itt, felkészült, segítőkész, hozzáértő szakemberekkel, jó programok, műsorok lehetőségével, a közösségi élet formálódó feltételeivel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a tudásszerzés, a kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív mentális hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség.

 

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az alapcél: jó hangulatú tudás-szerzés, játék, alkotó-program megszervezése, lebonyolítása egy közösségi jellegű helyszínen, az akcióterületen lakók örömére, szórakoztatására. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával a kézművesség, a hagyományőrzés, a közösségi értékőrzés jegyében szükséges és lehetséges irányított alkotó- és játszó foglalkozások egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez, az itt élő alkotók egyikének bemutatásához, megismertetéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges források, eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg az akcióterületi utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló játékos közösségi kulturális és művészeti, egészségügyi, sport, stb. események megszervezésére, lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt a kisgyermekek, és szüleik motiválása, a szórakoztató és változatos játék, a mindennapos érték- és hagyomány-őrzés, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az ezekhez kapcsolódó életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, játék, művészet, mint szabadidős időtöltés-forma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak szórakoztatási, mentális, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy az ilyen rendezvények nemcsak szórakoztatnak, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárulnak, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat adnak a résztvevőknek, élhetőbbé teszik lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősítik ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínálnak a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.