Szervező: MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

Rendezvény megnevezése: Mediáció alkalmazása az akcióterületen

Helyszín: MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 6/1.

Időpont: 2019. június 6. 10.00. óra

Célcsoport: akció területen élő családok, szülők, gyermekek, pedagógusok

Rendezvény programja:

A mediációs esetek két fő részből állnak. Előkészítő megbeszélések a felekkel, maximum 60-60 percben. Valamint a mediációs megbeszélésre a felekkel együtt, maximum 180 percben. A megbeszélések, amennyiben az indokolt, második alkalommal folytatódhatnak, maximum újabb 180 perc időtartamban. Amennyiben a felek megállapodásra jutnak a konfliktus rendezésére, a mediátor azt írásba foglalja, és a felek meghatalmazása alapján a megvalósulást követi, eredményét rögzíti.

Rendezvény célja:

A rendezvény fő célja az akcióterületen élő családok közötti konfliktusok megoldásában a mediáció lehetőségének megismertetése és konkrét alkalmazása.

A rendezvény további célja, hogy bemutassa a mediációs (közvetítői) megbeszélések (ülések) az akcióterületen jelentkező konfliktushelyzetek rendezésére kiválóan alkalmas.

Ennek megfelelően került megszervezésre egy mediációs megbeszélés, amely két fő területen – családi-, családok közötti konfliktusok rendezése, valamint iskolán belüli vitarendezés, elsősorban a gyermekek közötti, szülőket érintő konfliktusok, valamint a szülők és az intézmény konfliktusaiban nyújt megoldásokat.

Rendezvény által elért/elérendő eredmények:

Úgy érezzük, hogy várakozásunknak megfelelően alakult a rendezvény, és az általunk kitűzött célokat sikerült elérni, hiszen a célterületen élő pedagógusok, szülők, gyermekek, családok előtt tudtuk bemutatni és népszerűsíteni a konfliktus megoldás lehetőségeit, értékeit. Az iskolához kapcsolható, a gyermekek közötti, szülők és az intézmény közötti, vagy a pedagógusok közötti konfliktusok rendezését, külső döntéshozó (bíróság) bevonása nélkül.

Eredmény, hogy az együttlakás új kereteiben – helyiséghasználatok, gyermekfelügyelet és kísérés, étkezés és rezsiköltségek – megállapodtak. A válás és gyermekelhelyezés kapcsán azonban még nem, mindketten ügyvédhez is fordulnak hamarosan. Azonban mindketten elmondták milyen előzetes elképzelésük, igényük van. Reményeink szerint lehetőséget jelentett ez az alkalom arra, hogy a mediáció alkalmazhatóságának és eredményességének demonstrálása konkrét esetekben is megtapasztalják a résztvevők. Meggyőződésünk, hogy az akcióterületen a vitakultúra megváltozásának elősegítése, konkrét konfliktusok megoldása megvalósult.