„Mészáros Mihály színművész zenés gyermekműsora” címmel került sor 2018. november 16-én 10 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne Békéscsabán, a Hajnal utca 12. számnál, a bejáratnál volt. Itt gyülekeztek az érdeklődők, majd innen indultak a rendezvény helyszínére

Mászáros Miska bácsit imádják a gyermekek! A „Zene nélkül mit érek én? …” keretében megszervezett műsor szokás szerint már megint gyakorlatilag „észrevétlenül” kezdődött el, egy rövid köszöntő után. Miska bácsihoz kiment egyenként néhány gyermek, és megnézték a gitárját, szóba elegyedtek Vele, majd el is kezdődött a műsor a gyermekek és az óvó nénik aktív részvételével. Az izgő-mozgó, izgatottan beszélgető gyermekek hangjai közé egyszerre már a zene és az ének hangjai is „beúsztak”, és ezzel kezdetét vette a „VARÁZSLAT”. Volt itt: közös éneklés, gyermektánc, hangutánzó Zelk Zoltán vers, házikós nóta, ahol az óvó néni kiállt, és együtt mutogatta el a dalt a gyerekekkel és a művész úrral együtt. Csak pluszként volt benne még egy csavar: előbb lassú tempóban, majd gyors tempóban énekelte el Miska bácsi az „Erdő szélén”-t. Nagyon vidám és mulatságos volt, élvezték a gyermekek, akik szép számmal jelentek meg. Nagyon népszerű volt az állatkert szereplőit utánzó vers is! Volt megint olyan bekiabálás, hogy: „Ez nagyon jó volt! Még egyszer!” A Medve nótát több helyi „fellépő” táncolta el kint Miska bácsi mellett, de természetesen csatlakozott a helyükön hozzájuk a többi vidám gyermek is. Búcsúzóként – talán már hagyományosan – „Ha jó a kedved” dallal köszönt el Miska bácsi. A résztvevő gyermekek felvidulva, örömmel, a hallottakat, átélteket megbeszélve indultak a műsor helyszínéről. Persze hátra volt még a megszokott folytatás, némi finomság, enni- és innivaló segítségével juthattak a lélek, a szellem töltekezése után energia-pótláshoz a gyermekek. Nagyon jó hangulatban, vidáman telt el Mészáros Mihály színművésszel a műsor, amellyel a művész elvarázsolta nemcsak a gyermekeket, de a jelen lévő felnőtteket is. Köszönjük Miska bácsi! Igazán emlékezetes délelőtt és jókedvre hangoló produkció volt ez! Végül csupán emlékeztetőként: nemsokára újra találkozhatunk Mészáros Mihállyal, illetve további művészekkel is.

 

A rendezvény célja olyan, közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt élő gyermekek, illetve szüleik elérését, rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így a nagyszülőkhöz, ismerősökhöz, szomszédokhoz is könnyebben eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy a gyermekek (legyenek akár óvodások, akár iskolások) és szüleik érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt a szórakoztató műsor, a zene, a művészet megjelenítése, igényes, ugyanakkor a résztvevőket is bevonó produkció bemutatása, a kikapcsolódás, a rekreáció, a közösségi élmények együttes biztosítása is.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű oktatási intézmények találhatók itt, felkészült, segítőkész, hozzáértő szakemberekkel, jó programokkal, műsorokkal, közösségi élettel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődő szülők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a közös szórakozás, a tudásszerzés, az önfeledt kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív mentális hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség, szülőkből, családokból álló csoport alapjainak megteremtéséhez is hozzájárult.

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az alapcél: viszonylag váratlanul jó hangulatú előadás, műsor megszervezése, lebonyolítása egy közösségi jellegű helyszínen, az akcióterületen lakók örömére, szórakoztatására. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával a művészet-elfogadás, az egészség-tudatosság, a tudásszerző szórakozás jegyében szükséges és lehetséges kulturális, művészeti lehetőségek egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges források, eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg az akcióterületi utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló játékos közösségi kulturális és művészeti, egészségügyi, sport, stb. események megszervezésére, lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt a kisgyermekek, és szüleik motiválása, a szórakoztató és változatos szórakoztatás, a mindennapos művészet, zene, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az ezekhez kapcsolódó életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, kultúra, művészet, mint szabadidős időtöltés-forma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak szórakoztatási, mentális, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy az ilyen rendezvények nemcsak szórakoztatnak, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárulnak, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat adnak a résztvevőknek, élhetőbbé teszik lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősítik ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínálnak a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.