Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén – TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt

 

Rendezvény bemutatása

 

Szervező:                                                 Körösök Völgye Natúrpark Egyesület

Rendezvény megnevezése:                Nyílt sportesemények szervezése

Helyszín:                                                  Erzsébethelyi Általános Iskola, Békéscsaba

Időpont:                                                  2018.09.18. 9:00-13:00

Célcsoport:                                             Az akcióterületen élő személyek

Rendezvény programja:                       9:00 – 12:00 – sportprogramok

A nyílt közösségi sporteseményeken a helyi sportszervezetek bemutatják lehetőségeiket, az általuk űzött sportágakat és a lakosoknak kipróbálási lehetőséget biztosítanak.

 

Rendezvény célja:

A társadalmi egyenlőtlenségek kezelésére a sport mindig jó lehetőséget adott. Mindenki számára átélhető élvezetet nyújt a sportpálya „társadalmon kívülisége”, ahol csak a sporttevékenység szabályai érvényesülnek. Gólt lehet rúgni a főnöknek, jó teljesítmény esetén a diákot tanára ellenében ünneplik, a szegény sorsú kisgyerek tehetsége révén átélheti a kiválóság érzését olyan társaival szemben, akik jobb családba születtek.

 

A sportolás, a mozgás az egészséges emberi szervezet alapvető igénye. Napjainkban jellemző a mozgásszegény és ingerszegény életmód, így kiemelten szükséges a mozgás élményét megmutatni a lakosoknak. A szervezők nyílt sportnapokkal kívánják a lehetőséget bemutatni és élményeken keresztül mind több személyt bevonni az aktív élet örömteli mivoltába.

 

A lakosok igénye a sportra, a mozgásra belső indíttatásból adódóan megvan, csupán a motiváció és a kornak megfelelő feltételrendszerek hiánya az, ami visszatartja az emberek többségét a rendszeres mozgástól. Ezen projektelemmel lehetőség adódik a feltételek időleges megteremtésére valamint az ösztönző segítség nyújtására is.

Rendezvény által elért/elérendő eredmények:

A nyílt közösségi sporteseményeken a helyi sportszervezetek bemutatják lehetőségeiket, az általuk űzött sportágakat és a lakosoknak kipróbálási lehetőséget biztosítanak. Minden alkalommal legalább 3 sportág kipróbálására nyílik lehetőség. A rendezvény lehetőséget ad a tehetséges, de anyagi vagy családi okok miatt a sportolási lehetőséghez el nem jutó gyerekeknek, hogy találkozzanak példaképekkel, illetve kipróbálják az egyes sportágakat.

 

A rendezvény keretében az iskola tanulói:

  • a Tacx Multiplayer segítségével részt vehettek egy virtuális kerékpárversenyen miközben nyomon követték a megtett távolságot, a sebességet, időt, lábfordulatszámot, pulzusukat és a leadott teljesítményt.
  • Jimmy bohóc közreműködésével pedig további sportokkal (futás, célba dobás, labdajátékok, kötélhúzás) ismerkedhettek meg játékos, humoros formában.
  • Úgy érezzük, hogy a gyerekek olyan élménnyel gazdagodtak a program által, mely hosszútávon is kihathat a sporthoz való viszonyukra. A gyermekek motiváltságának, valamint a pedagógusok együttműködésének és segítőkészségének köszönhetően egy rendkívül tartalmas és aktív sportrendezvény került lebonyolításra.