„Kertrendezés, kertültetés” címmel került sor 2018. október 19-én 15 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne a Szigligeti utca 3. számnál volt, innen vezetett a résztvevők útja az épület udvarára.

A résztvevőkhöz egy kertésznő érkezett, aki az előzetes egyeztetések alapján már a gyakorlati elsajátításhoz szükséges segédanyagokat, kertépítő-kiegészítőket, virágokat és növényeket is magával hozta. Az elméleti tudás átadása mellett az elhangzottak gyakorlati kipróbálása, megvalósítása is kiemelt cél volt. Így aztán a tudnivalók megismerése, illetve a kapcsolódó ismeretek felfrissítését követően munkához is látott a lelkes résztvevői csapat. Az intézmény udvarához tartozó, de a külső járdán sétálók számára is szép látnivalót kínáló kiskert, sétány kialakítása volt a közösön kitűzött feladat. A lehullott falevelek, ágdarabok összegyűjtését, eltávolítását követően kezdődhetett meg a talaj előkészítése. A földben található kövek, anyagtöredékek, gyökérdarabok, gyomnövényi részek eltávolítását követően mindjárt egy nagyon komoly erőkifejtést igénylő munkafázis jelentkezett, a talaj felásása, porhanyóssá tétele, a sétaút altalajának kicsákányozása, az ágyásszegélyek lehelyezése, rögzítése, a szükséges rétegek elterítése alapvető volt a végső látvány szempontjából is. Miután mindez elkészült, jöhetett a beültetés: egymás után sorakoztak a különféle palánták, virágok, bokrok, évelő növények, elültetésük az előzetes tervek és a kialakított elhelyezési terv szerint valósult meg. Az ültetést a gyökerek beiszapolása, a növények bővízű megöntözése követte, megteremtve a növények megfakadásának alapvető feltételeit. A munkákat elvégzők és az intézménybe érkezők egyaránt nagy örömmel szemlélték a rendezvény eredményeképpen létrejött virágoskertet és sétányt. Szép délután volt, kemény munkával, de sok tudás megszerzésével sikerült erre a napra és egyben hosszútávra is örömet okozni a résztvevőknek, az ingatlant használóknak és a környéken lakóknak egyaránt.

 

A cél olyan, az egészség fejlesztésére irányuló egészségügyi hatással is bíró program (séta!) megvalósítása volt, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával valósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy egy ilyen értékes környezetben élnek, dolgoznak, mozognak-közlekednek mindennapjaikon, miközben ez nem tudatosul bennük. Itt élünk, de tekintetünk ritkán fókuszál rá az itt látható szép növényekre, a fákkal, virágokkal, bokrokkal övezett sétány szépségére. Mindeközben a vízparti fák csodások, a természet, a velünk élő növény- és állattársulásoknak otthont adó élőhely pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre is kiválóan alkalmas, a felújított környezetben jó „csak” úgy üldögélni, nézelődni, örülni a napfénynek, a simogató lágy szellőnek, betelni a hely szépségével. Nem kell elutazni, mindezt helyben megélhetjük, harmonikus környezetben kapcsolódhatunk ki, akár egy félórányi csendes szemlélődéssel is már kiűzve magunkból a napi stressz hatásait. Mindez egyben azt is jelenti, hogy megmutathatjuk, nemcsak a Városban mindenfelé zajló építésekben, építkezésekben megtapasztalható fejlesztésekre kerül sor, hanem kulturális, közösségi, művészeti, egészségügyi, stb. rendezvényekre, eseményekre is, melyek közé tartozott a mostani is. Az akcióterületet érintő építkezés, fejlesztés, közterület-rendezés, virágosítás, stb. nem egy építési munka befejezése, hanem valójában az itt élők életét élhetőbbé, örömtelibbé tevő lehetőség kihasználásának kezdete. Fontos, hogy vegyük észre a szépet, hogy használjuk a megújult tereket, utcákat, épületeket, és legalább ennyire fontos, hogy óvjuk, hogy vigyázzunk kincseire. Vegyük észre, akik kárt tesz benne, az a közös értékeinkben, pihenésünkben tesz kárt, és egyben a jövőbeli használhatóságot is tönkreteszi.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy egy ilyen szép és értékekkel teli helyen laknak.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, az egymást segítő mozgás, séta, tanulás lehetőségeinek megteremtése, biztosítása is. Ez a pozitív egészségügyi hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség, klub alapjainak megteremtéséhez is hozzájárult.

 

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult a mozgás, a sport, a szabadidős mozgásformák bevonásával az egyén személyes egészségének javítása, hiszen mind a testi, mind a mentális egészség megőrzéséhez hozzájárulhatnak az ilyen rendezvények. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával az egészség-tudatosság, a különféle betegségek megelőzése jegyében szükséges és lehetséges mozgási, sportolási lehetőségekkel egyenértékű virágosítási munkavégzések egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Sikeres és kiemelten fontos volt a résztvevők motiválása, a mindennapos mozgás, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az egészséges, sportos életmód természetessé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, szervezett séta, mint szabadidős mozgásforma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak egészségügyi, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy a szabadidős mozgás nemcsak egészségügyi prevenciós hatással bír, hanem egyben a lélek, a közösségi igények, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat ad a résztvevőknek, élhetőbbé teszi lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősíti ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínál a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal rendszeres prevenciós és stresszoldó eseménysorozati eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.