„Rendhagyó környezeti óra Szelekovszky Lászlóval” címmel került sor 2018. december 11-én 09 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne a Rózsa utca 21. számnál volt, innen vezetett a résztvevők útja az épület helyiségeibe.

A gyerekekhez, résztvevőkhöz Szelekovszky László érkezett vendégként, aki egy rendhagyó környezeti órát tartott a fiataloknak.

Szelekovszky László Sajóvelezden, 1942. október 5-én született. Gyöngyösön mezőgazdasági üzemmérnöki, Debrecenben öntözési szakmérnöki diplomát szerzett. Dolgozott mezőberényi és békéscsabai tsz-ben, a Bábolnai IKR-ben, 1986-tól nyugdíjazásáig, 2005-ig a megyei tanács, illetve önkormányzati hivatal környezet- és természetvédelmi feladatait látta el. Természetvédelmi tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Békés megye a természetvédelmi területek számát tekintve első helyre került a megyék között. Kezdeményezésére sokak támogatásával sikerült elérni 1996-ban a Kunhalmok országos “ab-ovo” védelmét. Részt vett az első országos természetvédelmi kiadvány szerkesztésében, melynek címe “Magyarországi települések védett természeti értékei”. Munkája elismeréseként 1994-ben miniszteri “Pro-Natura díj”-at és a “Békés Megyéért” kitüntetést is megkapta. Fő és elsődleges szempontnak mindig a munkát, a szakmát, az egyes emberek segítését, az alföldi táj nemzeti örökségének megőrzését és megtartó erejének növelését tekintette és tekinti.

Előadásában beszélt a környezetvédelem aktuális kérdéseiről, arról, hogy mit tehetünk a természet értékeinek megőrzéséért, beszélt a kunhalmokról, azok múltjáról, létrejöttéről, megóvásukról. Bemutatta környékünk különleges fáit, épített örökségünk gyöngyszemeit, beszélt a megye kastélyairól. Szelekovszky László érdekes változatos előadása után válaszolt a felmerült kérdésekre, kiegészítve, színesítve, tovább árnyalva az elhangzottakat.

 

A cél olyan, az egészség fejlesztésére irányuló egészségügyi hatással is bíró program (séta!) megvalósítása volt, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával valósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy egy ilyen értékes környezetben élnek, dolgoznak, mozognak-közlekednek mindennapjaikon, miközben ez nem tudatosul bennük. Itt élünk, de tekintetünk ritkán fókuszál rá az itt látható szép növényekre, a fákkal, virágokkal, bokrokkal övezett sétányok szépségére. Mindeközben Békéscsabán a vízparti fák csodások, a természet, a velünk élő növény- és állattársulásoknak otthont adó élőhely pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre is kiválóan alkalmas, a felújított környezetekben jó „csak” úgy üldögélni, nézelődni, örülni a napfénynek, a simogató lágy szellőnek, betelni a hely szépségével. Nem kell elutazni, mindezt helyben megélhetjük, harmonikus környezetben kapcsolódhatunk ki, akár egy félórányi csendes szemlélődéssel is már kiűzve magunkból a napi stressz hatásait. Mindez egyben azt is jelenti, hogy megmutathatjuk, nemcsak a Városban mindenfelé zajló építésekben, építkezésekben megtapasztalható fejlesztésekre kerül sor, hanem kulturális, közösségi, művészeti, egészségügyi, stb. rendezvényekre, eseményekre is, melyek közé tartozott a mostani is. Az akcióterületet érintő építkezés, fejlesztés, közterület-rendezés, virágosítás, stb. nem egy építési munka befejezése, hanem valójában az itt élők életét élhetőbbé, örömtelibbé tevő lehetőség kihasználásának kezdete. Fontos, hogy vegyük észre a szépet, hogy használjuk a megújult tereket, utcákat, épületeket, és legalább ennyire fontos, hogy óvjuk, hogy vigyázzunk kincseire. Vegyük észre, akik kárt tesz benne, az a közös értékeinkben, pihenésünkben tesz kárt, és egyben a jövőbeli használhatóságot is tönkreteszi.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy egy ilyen szép és értékekkel teli helyen laknak.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, az egymást segítő tanulás lehetőségeinek megteremtése, biztosítása is. Ez a pozitív egészségügyi hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség, klub alapjainak megteremtéséhez is hozzájárult.

 

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult a mozgás, a sport, a szabadidős mozgásformák bevonásával az egyén személyes egészségének javítása, hiszen mind a testi, mind a mentális egészség megőrzéséhez hozzájárulhatnak az ilyen rendezvények. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával az egészség-tudatosság, a különféle betegségek megelőzése jegyében szükséges és lehetséges mozgási, sportolási lehetőségekkel egyenértékű virágosítási munkavégzések egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Sikeres és kiemelten fontos volt a résztvevők motiválása, a mindennapos mozgás, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az egészséges, sportos életmód természetessé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, szervezett séta, mint szabadidős mozgásforma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak egészségügyi, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy a szabadidős mozgás nemcsak egészségügyi prevenciós hatással bír, hanem egyben a lélek, a közösségi igények, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat ad a résztvevőknek, élhetőbbé teszi lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősíti ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínál a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal rendszeres prevenciós és stresszoldó eseménysorozati eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.