„Társalgás az anyanyelvünkön – rendhagyó magyar óra Mészáros Mihály színművésszel” címmel került sor 2018. december 10-én 12.00 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne Békéscsabán, a Petőfi utca 1. számnál, a bejáratnál volt. Itt gyülekeztek az érdeklődők, majd innen indultak a rendezvény helyszínére, az épületbe.

 

Egykor megtanultuk, hogy a hangsúly hangerő-többlet, melyet nagyobb fiziológiai erővel hozunk létre, s a hangképzésben részt vevő izmok fokozottabb működésével idézünk elő. A hangerő fokához a szabályozó izmok energiája is hozzájárul. A hangképzésben jelentkező energia teljes mértékben akaratunktól függ: tetszés szerint változtatható. Ez az energia a szótag magasságát is változtatja.

A történeti hangsúly az egyes nyelvekre vonatkozó szabályszerűség. E szempont szerint lehet kötött vagy szabad a hangsúly. Ez azt jelenti, hogy a kötött minősítés azokra a nyelvekre vonatkozik, amelyekben a nyomaték mindig a szó meghatározott szótagjára esik. A magyar kötött hangsúlyú nyelv, mert mindig az első szótag kapja a nyomatékot. (Természetesen ez arra a szóra vonatkozik, amely mondattani okból hangsúlyos a beszédben. Tehát nem azt jelenti, hogy minden szó első szótagja mindig hangsúlyos!) A szabad hangsúlyú nyelvekben nincs meghatározott helye a nyomatéknak, de a szó jelentésének változását eredményezheti a nyomaték váltása. A „Ma én írok Önnek” mondaton több verzióban is megtapasztalhatták a résztvevők nyelvünk változatosságát, szépségét, illetve azt, hogy milyen választékosan használható mondanivalónk kifejezésére.

Mészáros Mihály humorosan érzékeltette az egykori, régies, a jelenlegi, irodalmi és a fiatalok által használt szleng nyelvezet, beszédmód, szóhasználat közötti különbséget. Tudjuk, hogy ha nem értjük, hogy miről szól a mellettünk beszélgető tinédzserek társalgása, nem kell aggódni. Ők is a magyar nyelvet használják, amelynek folyamatos megújulásában a szleng is szerepet játszik. Ezzel is szembesülhettünk a művész Úr tolmácsolásában.

Természetesen a tudás átadása, a tanulás, az interaktív kommunikáció, a nézők bevonása, szereplése, aktív részvétele mellett irodalmi és zenés művek, alkotások is elhangzottak, ezzel is nagyszerűen érzékeltetve, bemutatva a magyar nyelv szépségeit, kiemelve a megzenésítések művészeti többlethatásait, értékeit. Jó volt látni, hogy a fiatalok mennyire élvezték a produkciót, teljesen nyitottan, közreműködően vettek részt a történésekben. Nagyon jó hangulatú, felelésmentes, de élményteli óra során ismételhették át irodalmi minőségű versek, dalok, szövegek segítségével a hallgatók, nézők.

 

A rendezvény célja olyan, közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

 

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt élő gyermekek, illetve szüleik elérését, rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így a nagyszülőkhöz, ismerősökhöz, szomszédokhoz is könnyebben eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy a gyermekek (legyenek akár óvodások, akár iskolások) és szüleik érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt a szórakoztató műsor, a zene, a művészet megjelenítése, igényes, ugyanakkor a résztvevőket is bevonó produkció bemutatása, a kikapcsolódás, a rekreáció, a közösségi élmények együttes biztosítása is.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű oktatási intézmények találhatók itt, felkészült, segítőkész, hozzáértő szakemberekkel, jó programokkal, műsorokkal, közösségi élettel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődő szülők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a közös szórakozás, a tudásszerzés, az önfeledt kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív mentális hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség, szülőkből, családokból álló csoport alapjainak megteremtéséhez is hozzájárult.

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az alapcél: viszonylag váratlanul jó hangulatú előadás, műsor megszervezése, lebonyolítása egy közösségi jellegű helyszínen, az akcióterületen lakók örömére, szórakoztatására. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával a művészet-elfogadás, az egészség-tudatosság, a tudásszerző szórakozás jegyében szükséges és lehetséges kulturális, művészeti lehetőségek egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges források, eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg az akcióterületi utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló játékos közösségi kulturális és művészeti, egészségügyi, sport, stb. események megszervezésére, lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt a kisgyermekek, és szüleik motiválása, a szórakoztató és változatos szórakoztatás, a mindennapos művészet, zene, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az ezekhez kapcsolódó életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, kultúra, művészet, mint szabadidős időtöltés-forma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak szórakoztatási, mentális, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy az ilyen rendezvények nemcsak szórakoztatnak, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárulnak, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat adnak a résztvevőknek, élhetőbbé teszik lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősítik ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínálnak a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „Helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.