Zene nélkül mit érek én?” – gyermekdalok 1.” címmel került sor 2018. augusztus 27-án 10 órától rendezvényre Békéscsabán. A találkozás helyszíne Békéscsabán, a Lenkey utca 12. számnál, a bejáratnál volt. Itt gyülekeztek az érdeklődők, majd innen indultak a rendezvény helyszínére, az épületbe.

A résztvevők köszöntése, a témára való gyors felkészülés, az előadás előkészületeinek pillanatai után máris kezdetét vette a rendezvény. Érezni lehetett a levegőben, hogy most valami izgalmas dolog készül, izgett-mozgott a közönség. Amikor Zsombok Réka zenélni kezdett, rögtön megtalálta a hangot a gyermekekhez, azonnal szereplők lettek a nézők is.

Jónéhány híres gyermekdal hangzott el, valóban kicsiknek és nagyoknak egyaránt örömet okozva. A műsor végig interaktív volt, és újszerű, keveredtek benne a szerepek, hisz a nézők egy pillanat múlva szereplőkké váltak, majd megint nézővé, és ez váltakozott színesen. Az előadó a közös alkotás keretében lépésenként vette fel a helyszínen a dalok szólamait, majd hozzájuk a hangszerszólókat, s végül a gyerekekkel együtt énekelve adta elő a dalokat. Az óvodások nagyon élvezték, hogy ők is alakíthatták a dalokat, az előadás aktív részesei lehettek, kreatívan, jókedvűen, önfeledten szórakozhattak. Tapsoltak a nézők, kipróbálták a különféle hangszereket, teljes mértékben részt vettek a produkcióban, a produkció részévé váltak. Az elhangzott gyerekdalok közül mindenképpen érdemes megemlíteni a Tavaszi szél, a Kis kece lányom, az Erdő szélén, vagy éppen az A Vargáék ablaka címűt, melyek mind-mind nagy sikert arattak. A műsor különlegességét fokozta, hogy Zsombok Réka különféle egzotikus hangszerekkel kísérte a dalokat, melyeket azután a jelenlevők is megszólaltathattak, kipróbálhattak. Szintén említésképpen, a teljesség igénye nélkül, megszólalt itt a darbuka, a shaker, a xilofon, a boomwhackers és az ukulele is, új színnel és új nézői lelkesedéssel emelve, kiegészítve, színezve az előadást. Természetesen mindenkit elvarázsolt a produkció, melynek végén a hangszerek kipróbálása szabadon folytatódhatott.

A zene, a dalok, az előadásmód, Zsombok Réka személyisége és a rendezvény különleges, jókedvre hangoló atmoszférája hosszú időre emlékezetes élménnyel ajándékozta meg a jelenlévőket.

Természetesen most sem maradhatott el az elveszített energia pótlása, így apró sütifalatkákkal, gyümölcsökkel, müzlivel, szőlővel, gyümölcsszörpös „itókával” zárhatták az eseményt a nézők, a jelenlévők. Nagyon szórakoztató, interaktív, inspiráló műsorával Zsombok Réka különlegessé, ünneppé varázsolta ezt az egyszerű hétköznapi hétfő délelőttöt.

A rendezvény zárásakor megint örömmel nyugtázhattuk, hogy a többség elismerését ismét kivívta a Csabagyöngye-ültetvényről érkezett, a hazánkban évről évre legkorábban érő fajtát reprezentáló, Csabagyöngye szőlő.

A rendezvény célja olyan, közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt élő gyermekek, illetve szüleik elérését, rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így a nagyszülőkhöz, ismerősökhöz, szomszédokhoz is könnyebben eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy a gyermekek (legyenek akár óvodások, akár iskolások) és szüleik érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt a szórakoztató műsor, a zene, a művészet megjelenítése, igényes, ugyanakkor a résztvevőket is bevonó produkció bemutatása, a kikapcsolódás, a rekreáció, a közösségi élmények együttes biztosítása is.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű oktatási intézmények találhatók itt, felkészült, segítőkész, hozzáértő szakemberekkel, jó programokkal, műsorokkal, közösségi élettel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődő szülők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a közös szórakozás, a tudásszerzés, az önfeledt kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív mentális hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség, szülőkből, családokból álló csoport alapjainak megteremtéséhez is hozzájárult.

Rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az alapcél: viszonylag váratlanul jó hangulatú előadás, műsor megszervezése, lebonyolítása egy közösségi jellegű helyszínen, az akcióterületen lakók örömére, szórakoztatására. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával a művészet-elfogadás, az egészség-tudatosság, a tudásszerző szórakozás jegyében szükséges és lehetséges kulturális, művészeti lehetőségek egyikének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges források, eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg az akcióterületi utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló játékos közösségi kulturális és művészeti, egészségügyi, sport, stb. események megszervezésére, lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt a kisgyermekek, és szüleik motiválása, a szórakoztató és változatos szórakoztatás, a mindennapos művészet, zene, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az ezekhez kapcsolódó életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, kultúra, művészet, mint szabadidős időtöltés-forma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak szórakoztatási, mentális, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. A megvalósítás alátámasztotta, hogy az ilyen rendezvények nemcsak szórakoztatnak, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárulnak, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat adnak a résztvevőknek, élhetőbbé teszik lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősítik ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínálnak a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.