„Török Ignác utcai UTCABÁL” címmel került sor 2018. augusztus 31-én 17 órától rendezvényre Békéscsabán. Az esemény helyszíne Békéscsabán, a Török Ignác utcán, NYUGATI KERTVÁROSI JÁTSZÓTÉREN volt.

A résztvevők köszöntése, a témára való felkészülés, az előadás előkészületeinek pillanatai után máris kezdetét vette a közösségi program, illetve a szórakozás.

Régen szokás volt időnként az egy utcában, vagy néhány utcából álló területeken élők számára közös ismerkedési, szórakozási lehetőségként utcabálat szervezni. Ezt a szokást igyekszik feleleveníteni, újra elfogadottá, megszokottá tenni a rendezvény, illetve annak további alkalmai.

A helyszín – utólag igazolva az itteniek döntését – nagyon jónak bizonyult. A játszótéren kiváló lehetőségek várták az érkezőket. A pihenéshez padok, a kicsiknek játékok, a mosakodáshoz kifolyó álltak rendelkezésre, de az étel és ital, továbbá a zene sem hiányzott. Nagyon jó volt látni, hogy milyen sok család jött ki a térre, hogy mennyire önfeledten játszottak a gyermekek, és hogy a felnőttek beszélgetve, falatozva, mosolyokkal, jókedvvel töltötték itt az időt. A környezet is ápolt, gondozott volt, frissen nyírt fűvére többen is letelepedtek.

Határozottan állítható, hogy a kezdeményezés – bár még csak első volt a sorozatban, s így még csiszolható – sikeres volt, volt, van igény a közösségekben, az itt élőkben a közös programokra. Van igény egymás jobb megismerésére, a beszélgetésre, az együtt eltöltött időre. Bár most a zene csak a hátteret, a hangulati aláfestést jelentette, de a beszélgetések során elhangzott, hogy táncos eseményre is lenne érdeklődés, igény, ahogyan például felvetődött, hogy az egykori szabadtéri filmvetítések mintájára lehetne esti vetítéseket szervezni a gyermekek számára, hogy megtapasztalhassák, megélhessék ennek különleges élményét.

Sikeres késődélutánt és estét tudhatnak maguk mögött a szervezők, a vártnál és reméltnél többen és aktívabban vettek részt az eseményen. Ezzel is erősítették a meggyőződést a lebonyolítókban, hogy érdemes folytatni a sorozatot. A további alkalmakra az akcióterületi utcák lakóközösségei, azok aktív tagjai pályázhatnak, jelentkezhetnek. A helyszín és időpont egyeztetése, kiválasztása alapján a szükséges feltételeket a szervezők biztosítják, így a zene, az étkezés alapanyagai, üdítők, előadó, stb. a résztvevők rendelkezésére áll majd. Az érdeklődők a merszpalyazat@gmail.com email-címen tudják jelezni jelentkezésüket, illetve ide küldhetők azok az anyagok is, amelyek a lakókörnyezet, lakóközösség értékeinek összegzésével, szöveges és kreatív képi bemutatásával támasztják alá, hogy „miért jó itt élni”.

A rendezvény célja olyan, közösségfejlesztést célzó programok megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében.

 

Célunk volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsuk az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy elindultak azok az infrastrukturális, egészségügyi, szociális, közösségi stb. projektek, programok, amelyek lakókörnyezetük, lakóterületük, mindennapjaik élhetőbbé tétele érdekében valósulnak meg. Meggyőződésünk, hogy az itt élők megszólításának, bevonásának egyik leghatékonyabb módja lehet, ha az itt élő fiatalok, idősek, családok elérését, rendezvényeinkre történő meghívását helyezzük elsőként a központba, hiszen így az ismerősökhöz, szomszédokhoz is könnyebben eljuthatnak az eseményekre vonatkozó információk. Nagyon fontos, hogy az itt élők érezzék, hogy jó itt lakni, illetve egyre jobb lesz majd itt élni, hiszen nagyon fontos, hogy ezek a családok itt maradjanak, Békéscsabán tervezzék jövőbeli életüket is.

Fontos volt a szórakoztató jelleg, a szabadidős közösségi lehetőségek megjelenítése, igényes, ugyanakkor a résztvevőket is bevonó környezet bemutatása, a beszélgetés, a rekreáció, a közösségi élmények együttes biztosítása is.

Cél volt a projektben meghatározott pozitív hatások elérése mellett az is, hogy ráirányítsák az akcióterületen élők figyelmét arra, hogy milyen nagyszerű lehetőségek találhatók itt, a megszokottól eltérően is használható közterületekkel, közösségi szabadterekkel, terekkel.

A rendezvény céljai között szerepelt az érdeklődőkkel, illetve érdeklődők között történő kapcsolatfelvétel, a beszélgetés, a közös szórakozás, az önfeledt kikapcsolódás lehetőségeinek bemutatása is. Ez a pozitív mentális hatások mellett reményeink szerint egy szabadidejében a helyi értékek, programok iránt érdeklődő, azokért tenni is akaró kisközösség megteremtéséhez is hozzájárult.

 

A rendezvény által elért eredmények széleskörűnek mondhatók. Megvalósult az alapcél: jó hangulatú utcabál, közterületi program megszervezése, lebonyolítása egy közösségi jellegű helyszínen, az akcióterületen lakók örömére, szórakoztatására. Sikerült hozzájárulni a megszervezett közösségi alkalom, esemény létrehozásával a megismerés, a kapcsolatfelvétel jegyében szükséges és lehetséges feltételek, lehetőségek meglétének bemutatásához, népszerűsítéséhez. Hisszük, hogy az ilyen eseményekhez szükséges források, eszközök, feltételek biztosítása, igénybe vehetősége esetén a későbbiekben esetleg az akcióterületi utcák, vagy néhány utcából álló területek, településrészek is képesek lehetnek hasonló játékos közösségi kulturális és művészeti stb. események megszervezésére, lebonyolítására.

Sikeres és kiemelten fontos volt az itt élők motiválása, a közös jelenléten alapuló és változatos szabadidő-eltöltés, a mindennapos találkozások, stb. napi életvitelbe történő integrálása, az ezekhez kapcsolódó életmód trendivé tétele érdekében szükséges tevékenység megvalósítása is. A rendezvény igazolta, megvalósulása mintaként szolgálhat, hogy hasonlóan pozitív hatások remélhetők a lakóközösségek, civil szervezeti közösségek ilyen típusú bevonásával, a közös, előkészített, közterületi találkozások, programok, mint szabadidős időtöltés-forma segítségével történő erősítésével, szemléletformálásával, bevonásával is, azaz nemcsak szórakoztatási, mentális, de társadalmi hozzáadott értékkel is bírt a rendezvény. Komoly tapasztalat viszont, hogy a közösségek nem minden esetben szerveződnek elég hatékonyan, ebben nagyon erős sajtómunkával, közösségi média-beli kampánnyal tud segítséget nyújtani a projekt a lakosság széleskörű eléréséhez. A megvalósítás alátámasztotta, hogy az ilyen rendezvények nemcsak szórakoztatnak, hanem egyben a közösségek erősítéséhez is hozzájárulnak, a szabadidő hasznos és élményt jelentő eltöltése és a rekreáció terén is jelentős pozitívumokat adnak a résztvevőknek, élhetőbbé teszik lakókörnyezetünket, mindennapjainkat, erősítik ismeretségeinket, barátságainkat, illetve nagyszerű lehetőséget kínálnak a közös programokra is. A rendezvény hozzájárult a „helyi szintű komplex programok Békéscsaba területén” tárgyú, top-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt céljainak, célkitűzéseinek megvalósításához, ezáltal prevenciós és egészségmegőrző eseményként az itt élők életminőségének jobbításához is.