MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 2000-ben alakult, közhasznú szervezetként működünk. Egyesületünk alacsonyküszöbű, illetve az ártalomcsökkentés (harm reduction/minimalization) modelljét és módszereit használó szolgáltatásokat nyújt, valamint prevenciós feladatokat látunk el, komplex egészséges életre nevelő programokat valósítunk meg (iskolai-, családi-, munkahelyi-, internet és egyéb médiumok-, büntetés-végrehajtás színterein) elsősorban Békés megye területén. Az…

Meseházi Alapítvány

Meseházi Alapítvány A Meseházi Alapítvány bemutatása:   1991-ben Schéner Mihály, Kossuth-díjas képzőművész, és jeles békéscsabai személyiségek hozták létre a Meseházi Alapítványt.  Az Alapítvány, alapító okiratában megfogalmazott célja Békéscsaba felnövekvő nemzedéke vizuális kultúrájának fejlesztése, kreatív személyiségek kialakításának szorgalmazása, új vizuális műfajok kikísérletezése, illetve a művészeti műfajok közötti határterületek lehetőségeinek felkutatása. Schéner Mihály szellemi örökségének esszenciája, az…

MERSZ Közhasznú Alapítvány

MERSZ Közhasznú Alapítvány Partner neve: MERSZ Közhasznú Alapítvány A partner gazdálkodási/jogi formája: 529- Egyéb egyesület A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 50.000.000 Ft Igényelt támogatás összege (Ft) 50.000.000 Ft Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?   A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából a) közösségfejlesztést célzó…

Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület

Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület   Az egyesület neve, székhelye   Az egyesület elnevezése:        Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület Az egyesület rövidített neve: Lencsésiért Egyesület Az egyesület székhelye:         5600 Békéscsaba, Lencsési út 13. Működési területe:                 Magyar Köztársaság Jogállása:                                A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény alapján létrehozott és működő önálló jogi személy,…

Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért

Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért 2014-es megalapítását közel 30 fő kezdeményezte. A 20-30 év közötti lelkes, békéscsabai kötődésű fiatalokból álló egyesület célja többek között egy erős, fiatal békéscsabai tehetségekből és lokálpatriótákból álló kapcsolati hálózat megteremtése, amelyet kihasználva tudják Békéscsaba fiatalságát aktivizálni, a tagok és a szervezet programjain résztvevők képességeit fejleszteni. Fő célja továbbá,…

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI ESEMÉNY – LAKOSSÁGI BESZÉLGETÉS

A rendezvény időpontja:              2018. november 24. A rendezvény helyszíne:              5600 Békéscsaba, Tábor utca 4. Szervező:                                   Körösök Völgye Natúrpark Egyesület   PROGRAM: 15:00 – 17:00           KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI ESEMÉNY – LAKOSSÁGI BESZÉLGETÉS A RENDEZVÉNYEN RÉSZTVEVŐ LAKOSOK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSI FOLYAMAT KERETÉBEN FELTÉRKÉPEZZÜK A VÁROSRÉSZEN ÉLŐK IGÉNYEIT, LEHETŐSÉGEIT ÉS KÖZÖS CSELEKVÉSI TERVET DOLGOZUNK KI A VÁROSRÉSZ FEJLŐDÉSE…

Egészséges életmód, prevenció, … – Kotroczóné Antal Terézia előadása

A cél olyan, az egészség fejlesztésére irányuló irányuló egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat) megvalósítása, amelyek az akcióterületen élő célcsoport számára, azok bevonásával megvalósulnak meg a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja érdekében. A megvalósításra kerülő tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a…

Zenei klub 4. alkalom

A rendezvény helyszíne: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 38. Szervező: Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület PROGRAM: 16.00 – 16.10:          Megnyitó, projektbemutatása 16.10 – 17.00:          Zenetröténet és gyakorlati oktatás 17.00- 17.30:            Közös élményzenélés   2018.11.23-án negyedik alkalommal került megrendezésre a Zenei Klub az Andrássy Úti Társaskör épületében. A klubfoglalkozás a TOP-6.9.1-16-BC1-2017-00001 azonosítószámú projekt…

Jogi tanácsadás

A program időpontjai:                           2018.11.23.       13:00-16:00-ig A program helyszínei:                                       5600 Békéscsaba, Andrássy út 7/1. 4. illetve 5600 Békéscsaba Kolozsvári u.62. Szervező:                                            Egyensúly AE Egyesület (5600 Békéscsaba, Kolozsvári u.62.)   PROGRAM: 13.00 – 16.00                                               Jogi tanácsadás