MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület

MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület     A MI-ÉRTÜNK Prevenciós és Segítő Egyesület 2000-ben alakult, közhasznú szervezetként működünk. Egyesületünk alacsonyküszöbű, illetve az ártalomcsökkentés (harm reduction/minimalization) modelljét és módszereit használó szolgáltatásokat nyújt, valamint prevenciós feladatokat látunk el, komplex egészséges életre nevelő programokat valósítunk meg (iskolai-, családi-, munkahelyi-, internet és egyéb médiumok-, büntetés-végrehajtás színterein) elsősorban Békés megye…

Meseházi Alapítvány

Meseházi Alapítvány     A Meseházi Alapítvány bemutatása:   1991-ben Schéner Mihály, Kossuth-díjas képzőművész, és jeles békéscsabai személyiségek hozták létre a Meseházi Alapítványt.  Az Alapítvány, alapító okiratában megfogalmazott célja Békéscsaba felnövekvő nemzedéke vizuális kultúrájának fejlesztése, kreatív személyiségek kialakításának szorgalmazása, új vizuális műfajok kikísérletezése, illetve a művészeti műfajok közötti határterületek lehetőségeinek felkutatása. Schéner Mihály szellemi örökségének…

MERSZ Közhasznú Alapítvány

MERSZ Közhasznú Alapítvány Partner neve: MERSZ Közhasznú Alapítvány A partner gazdálkodási/jogi formája: 529- Egyéb egyesület A partner által végzett tevékenységek teljes összege (Ft) 50.000.000 Ft Igényelt támogatás összege (Ft) 50.000.000 Ft Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan vesz részt a projektben?   A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából a) közösségfejlesztést célzó…

Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület

Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület   Az egyesület neve, székhelye   Az egyesület elnevezése:        Lencsésiért Kulturális és Sport Egyesület Az egyesület rövidített neve: Lencsésiért Egyesület Az egyesület székhelye:         5600 Békéscsaba, Lencsési út 13. Működési területe:                 Magyar Köztársaság Jogállása:                                A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. CLXXV. törvény alapján létrehozott és működő önálló jogi személy,…

Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért

Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért   Az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért 2014-es megalapítását közel 30 fő kezdeményezte. A 20-30 év közötti lelkes, békéscsabai kötődésű fiatalokból álló egyesület célja többek között egy erős, fiatal békéscsabai tehetségekből és lokálpatriótákból álló kapcsolati hálózat megteremtése, amelyet kihasználva tudják Békéscsaba fiatalságát aktivizálni, a tagok és a szervezet programjain résztvevők képességeit fejleszteni. Fő célja…

Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület

Új Fejezet Békés Megyéért Ifjúsági Egyesület Szervezetünk hosszú ideig tevékenykedett Csorvás város kulturális életének magasabb szintre emeléséért, valamint az ifjúsági munka előmozdításáért. Lelkes csapatunk 2012-ben döntött úgy, hogy egyesületet hoz létre, az addig informálisan működő csoportunk szervezeti támogatása érdekében. 2016-ban egész Békés megyére terjesztettük ki szervezetünk működését. Az alapítványunk tevékenységének nagy része ma a békéscsabai…

Bihari Túrák Kulturális, Természet- és Egészségvédő Közhasznú Egyesület

Bihari Túrák Kulturális, Természet- és Egészségvédő Közhasznú Egyesület   A Bihari Túrák Közhasznú Egyesület lelkes és elhivatott természetbarát, és környezetvédők egy csoportja alapította azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben terjessze, népszerűsítse, és végső soron életformává tegye a bennünket körülvevő élő környezetünk tiszteletét, a környezettudatos és egészséges életmódra való nevelést, hogy az emberek képesek legyenek…

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény

Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény   A Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény 1992. augusztus 01. napjától működik az Egyesített Bölcsődék Intézményének jogutódaként. Kezdetekben az önkormányzati bölcsődék és a Pszichológiai Tanácsadó szervezeti egysége tartozott az intézményhez. Szervezeti és funkcionális változás következett be az Intézmény életében: 2006. február 01-től a fenntartó döntése alapján a védőnői szolgálat és az iskolaegészségügyi…